Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Spotkanie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy OIP w Katowicach

W dniu 22.11.2016 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyło się kolejne posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach. Gospodarzem spotkanie był Lesław Mandrak p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach.

pb220033.JPG (151833 bytes)

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście tj. Zbigniew Janowski pełniący między innymi takie funkcje jak: Z-ca Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Przewodniczący Związku Zawodowego "Budowlani" jak również Przewodniczący Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, Dagmara Tyc - Dyrektor - Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań wraz z Elżbietą Nowicką-Słowik Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań .

Na spotkaniu omówiono zakres działalności "Śląskiej Rady" w 2016 roku i rozszerzenie składu Rady o przedstawicieli Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań, jak również wymianę doświadczenia i problemy związane z działalnością na rzecz poprawy warunków pracy w budownictwie, a dotyczących szkolnictwa zawodowego i wyższego, zamówień publicznych oraz legalności zatrudnienia, w tym cudzoziemców. Dyskutowano również nad możliwościami propagowania bezpiecznych metod pracy wśród branży budowlanej, a w szczególności sposobów zainteresowania bezpieczeństwem pracy pracodawców mikro przedsiębiorstw.

pb220035.JPG (156857 bytes)

Skład Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach na kadencję 2014-2017

 • Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach,
 • Śląska Izba Pracodawców w Gliwicach,
 • Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości z Warszawy,
 • Śląska Unia Budowlana,
 • Śląski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 • Śląska Izba Budownictwa w Katowicach,
 • Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Katowicach,
 • Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach,
 • Śląskie Stowarzyszenie Dekarzy,
 • NSZZ "Solidarność" Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego,
 • Śląska Okręgowa Izba Architektów RP,
 • Okręg Śląski Związku Zawodowego "Budowlani",
 • Śląskie Kuratorium Oświaty,
 • Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydziału Budownictwa,
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa -Oddział w Katowicach,
 • Politechnika Częstochowska - Wydział Budownictwa,
 • Polska Izba Gospodarcza Rusztowań.

Opracowanie i zdjęcia: OIP w Katowicach
Materiał opublikowano dzięki uprzejmości OIP w Katowicach


Archiwum

Tablica ogłoszeń