Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Zapraszamy na I Warmińsko-Mazurskie Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań

8 kwietnia 2016 r. odbędą się I Warmińsko-Mazurskie Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań. To pierwsze tego rodzaju zawody w Polsce. Miejscem imprezy będzie Centrum Szkoleń Budowlanych W-M ZDZ przy ul. Lubelskiej 33C w Olsztynie. W rywalizacji weźmie udział kilkadziesiąt zespołów, a głównymi kryteriami oceny będą bezpieczeństwo pracy i dokładność. Dla laureatów organizatorzy ufundowali bardzo wartościowe nagrody rzeczowe. W programie przewidziano m.in. wystawę nietypowych konstrukcji wykonanych z rusztowań, seminaria z udziałem ekspertów Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, pokazy: technik dostępu linowego używanych przy pracach na wysokości z elementami ratownictwa, zagrożeń w pracy montażysty rusztowań, chemicznych metod kotwienia rusztowań i udzielania pierwszej pomocy oraz liczne konkursy z nagrodami.

secscaff2016_logo.jpg (138757 bytes)

Wydarzenie kierowane jest nie tylko do firm zajmujących się wynajmem i montażem rusztowań, pracodawców i pracowników firm budowlanych czy pracowników służby bhp, ale także do studentów i uczniów szkół technicznych, zawodowych oraz społeczności lokalnej. Głównym organizatorami Mistrzostw są: firma rusztowaniowa JURGO sc z Olsztyna i Centrum Szkoleń Budowlanych Warmińsko-Mazurskiego ZDZ w Olsztynie. Mistrzostwa zostały objęte patronatem honorowym Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie Pana Mieczysława Borowskiego, Okręgowego Inspektora Pracy PIP w Olsztynie Pana Marka Wójciaka oraz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Jednym z partnerów wspierających jest Polska Izba Gospodarcza Rusztowań.

Zainteresowani mogą zapisywać się jako "Zawodnik", "Wystawca", "Sponsor Mistrzostw" lub "Gość Mistrzostw" na stronie www.bmrolsztyn.pl.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Archiwum

Tablica ogłoszeń