Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Rok 2016 w PIGR - fotorelacja

Miniony rok był dla Izby wyjątkowy - pełen zmian oraz ciekawych i ważnych dla branży wydarzeń. Zapraszamy Państwa na krótką fotorelację podsumowującą najważniejsze wydarzenia z życia PIGR w 2016 roku.

W marcu spotkaliśmy się w Poznaniu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Została wtedy podjęcia ważna dla Izby decyzja o zmianie siedziby.

Po 19 latach pożegnaliśmy Poznań i przywitaliśmy Warszawę, rozpoczynając zupełnie nowy etap.

Nasze nowe biuro jest otwarte od 1 kwietnia i mieści się w samym centrum Warszawy, w Domu Technika, przy ul. Czackiego 3/5.

W kwietniu, jako Partner Wspierający, gościliśmy na I Warmińsko-Mazurskich Mistrzostwach w Bezpiecznym Montażu Rusztowań, współorganizowanych przez członka PIGR, firmę Jurgo.

23 czerwca Walne Zgromadzenie wybrało Zarząd i Komisję Rewizyjną IV kadencji. Była to również okazja do zorganizowania Spotkania Branżowego, podczas którego mogliśmy podyskutować w gronie własnym oraz zaproszonych Gości na ważne dla branży tematy.

Nowymi Członkami Honorowymi PIGR zostali p. Zbigniew Janowski, p. Wiktor Piwkowski oraz p. Jacek Szer.

Braliśmy udział w licznych spotkaniach i zebraniach, m.in. w Ministerstwie Rozwoju i Państwowej Inspekcji Pracy. Zostaliśmy członkiem Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy OIP w Katowicach, Rady Programowej Targów Building Solutions 2017, a p. Roman Rogoziński został przedstawicielem PIGR w Radzie Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Braliśmy udział w seminariach i konferencjach, m.in. w konferencji z cyklu "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie", będącej częścią programu Targów BUDMA 2016 oraz konferencji "BHP to się opłaca" podczas Targów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie BHP-BUD w Bydgoszczy.

We wrześniu mieliśmy zaszczyt współorganizować w Krakowie Walne Zgromadzenie UEG (Europejskie Stowarzyszenie Organizacji Rusztowaniowych). Gościliśmy przedstawicieli izb i stowarzyszeń rusztowaniowych z całej Europy.

Szkoliliśmy i egzaminowaliśmy. W 2016 roku odbyło się 8 edycji kursu Specjalista Nadzoru Budowy i Eksploatacji Rusztowań. Przeprowadziliśmy również inne szkolenia: Rusztowania w Budownictwie - użytkownik rusztowań, Rusztowania w przepisach oraz szkolenia przygotowane indywidualnie w oparciu o zapotrzebowanie konkretnych firm.

Pełen wyzwań rok 2016 już się skończył, a teraz przyszła pora realizować ambitne plany wyznaczone na rok 2017. Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w życiu Izby, uczestnictwa w licznych wydarzeniach, które będziemy organizować oraz do lektury naszych publikacji. O wszystkim będziemy informować na bieżąco na naszej witrynie www, w korespondencji wewnętrznej oraz na łamach kwartalnika Rusztowania.

Życzymy udanego, obfitującego w sukcesy 2017 roku!


Archiwum

Tablica ogłoszeń