Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Nabór uzupełniający na Członków Komisji przeprowadzających egzaminy dla operatorów maszyn

W dniu 16 listopada br. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ogłosił nabór uzupełniający na Członków Komisji przeprowadzających egzaminy dla operatorów maszyn (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263, do tej grupy zaliczane są również rusztowania metalowe).

Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naboru, zamieszczonymi na stronie Instytutu:
http://www.imbigs.pl/aktualnosci/nabor-uzupelniajacy-na-czlonkow-komisji-przeprowadzajacych-egzaminy-dla-operatorow

Termin składania dokumentów upływa 30 listopada br. Dokumenty muszą zostać złożone w wersji papierowej.


Archiwum

Tablica ogłoszeń