Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Spotkanie branżowe 2016.06.23

trade_meeting.jpg (45316 bytes)W związku z trwającymi nad zmianą Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych pracami, Polska Izba Gospodarcza Rusztowań zorganizowała w dniu 23 czerwca spotkanie branżowe.

Odbyło się ono w Warszawskim Domu Technika NOT, a jego celem było omówienie proponowanych przez Ministerstwo Rozwoju zmian rozporządzenia w części dotyczącej rusztowań, a konkretnie kwestii szkolenia i przyznawania uprawnień monterom rusztowań. Uczestnicy dyskutowali m.in. o dopuszczalnej wysokości rusztowań, podczas montażu których nie byłyby wymagane uprawnienia.

Spotkanie to było doskonałą okazją do poznania stanowisk poszczególnych grup zawodowych związanych z rusztowaniami oraz wymiany poglądów na tak ważne dla całej branży zagadnienia. W dyskusji uczestniczyli, oprócz Zarządu i Członków PIGR, m.in. przedstawiciele takich instytucji jak Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, czy też Generalny Inspektorat Pracy oraz przedstawiciele Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i udział w dyskusji oraz zapraszamy na kolejne spotkania, które Izba będzie regularnie organizować.


Archiwum

Tablica ogłoszeń