Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Finał XVIII edycji konkursu wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach budowlanych

W Bytomskim Ośrodku Edukacji po raz XVIII odbył się finał konkursu wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy organizowany dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach budowlanych. Konkurs realizowany jest z inicjatywy Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach.

2017_bhp_young_01.jpg (129933 bytes)

W tegorocznych eliminacjach udział wzięło 19 szkół kształcących w zawodach budowlanych z terenu Śląska (z każdej szkoły wytypowano po dwie - dwuosobowe drużyny). Uczniom kibicowali między innymi: Aneta Latacz - Zastępca Prezydenta Bytomia, Jerzy Kubis - Doradca Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach, Członkowie Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie wraz z Przewodniczącym Tomaszem Golisem oraz Piotr Klimza - Dyrektor Bytomskiego Ośrodka Edukacji.

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się zwycięskie zespoły etapu międzyszkolnego, który w dniach od 03 do 06.04.2017r przeprowadzony był dzięki wieloletniej współpracy z Dyrektorami:

  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach,
  • Bytomskiego Ośrodka Edukacji w Bytomiu,
  • Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku,
  • Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej,
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie.

Do etapu międzyszkolnego przystąpili uczniowie, którzy reprezentowali szkoły, a zostali zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu wskutek eliminacji szkolnych. Zadaniem drużyn w półfinałach było udzielenie poprawnej odpowiedzi na 25 pytań w formie testu. Każdy uczestnik wypełniał test oddzielnie, a o zwycięstwie dwuosobowego zespołu decydowała suma punktów. Natomiast w rozgrywkach finałowych dwuosobowy zespół odpowiadał na pytania wspólnie. Zadaniem zespołu było udzielenie prawidłowej, ustnej odpowiedzi na 5 pytań z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, stosowania środków ochrony indywidualnej. Za każdą pełną odpowiedź można było zdobyć maksymalnie 5 punktów.

Wszyscy uczestnicy tegorocznego finału konkursu, otrzymali nagrody ufundowane przez:

  • Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Katowicach,
  • Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali:

I MIEJSCE
Zespół Szkół Nr 5 - Tychy
reprezentowany przez: Darię Krzak i Michała Kwiatkowskiego

II MIEJSCE
Zespół Szkół Budowlanych - Rybnik
reprezentowany przez: Anetę Kwoka i Martynę Wałach

III MIEJSCE
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Mikołaja Kopernika - Ruda Śląska
reprezentowany przez: Damiana Kulik i Alana Krawczyk

IV MIEJSCE
Zespół Szkół Budowlanych im. gen. St. Roweckiego - Cieszyn

V MIEJSCE
Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego - Kłobuck

2017_bhp_young_02.jpg (123002 bytes)

Podczas rozgrywek finałowych rozstrzygnięto już po raz drugi konkurs na plakat. Uczniowie pod okiem Kierownika Pracowni Wielozadaniowych Bytomskiego Ośrodka Edukacji od lat przygotowują plakat o tematyce BHP w budownictwie.

W tym roku przygotowano 9 plakatów, a uczestnicy XVIII edycji konkursu oddając swoje głosy wybrali zwycięski plakat, którego autorką była Ewelina Bieniek.

2017_bhp_young_plakat.jpg (232480 bytes)

Opracowanie OIP w Katowicach
Zdjęcia i grafika dzięki uprzejmości OIP w Katowicach.


Archiwum

Tablica ogłoszeń