Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Nagrody dla firmy Multiserwis w VI Edycji konkursu Rusztowanie Roku

Firma Multiserwis - Oddział plettac Rusztowania - po raz kolejny wzięła udział w Forum Rusztowaniowym, którego organizatorem była Polska Izba Gospodarcza Rusztowań. Spotkanie odbyło się w dniach 8-9 września 2017 r. w Płochocinie, nieopodal Warszawy.

Jednym z istotnych punktów programu było rozstrzygnięcie konkursu Rusztowanie Roku. Celem tego konkursu jest promocja działań powodujących zwiększanie bezpieczeństwa przy budowie i eksploatacji rusztowań, wspierania i promowania dobrych praktyk na rzecz projektowania, budowy konstrukcji rusztowań. Oprócz tego konkurs stymuluje podnoszenie poziomu świadczonych usług w zakresie projektowania i budowy rusztowań, a także podnoszenie rangi zawodu montera rusztowań w Polsce.

Kapituła Konkursu po zapoznaniu się ze zgłoszeniami i po dokonaniu ich oceny postanowiła przyznać nagrodę "Brązowego Kuplunga" w kategorii "Rusztowanie" za wykonanie rusztowania do zawieszenia siatki zabezpieczającej przewody trakcyjne w Przeczy koło Opola.

multiserwis_2017_nagroda_04.jpg (198642 bytes)

Rusztowanie ochronne dla przewodów trakcyjnych w Przeczy koło Opola

Rusztowanie wraz z zamontowaną siatką stanowiło konstrukcję zabezpieczającą przewody trakcji kolejowej w miejscu przecięcia tejże trakcji z nowobudowaną napowietrzną linią 400kV. Zabezpieczenie to było wymagane na czas montażu przewodów linii elektroenergetycznej w celu zapewnienia przejezdności drogi kolejowej. Zadanie polegało m.in. na zastosowaniu siatki ochronnej rozwieszonej na linach stalowych zamocowanych między uprzednio zmontowanymi wieżami rusztowania. Stabilność rusztowania została zapewniona przez dociążenie go balastem. Całość konstrukcji została wykonana z rusztowania systemowego Layher Allround:

  • ilość rusztowań przestrzennych: 6 800 m3,
  • powierzchnia siatek: ~700 m2,
  • łączna masa balastu: 14 500 kg.

Na uwagę zasługuje fakt, że montaż i demontaż rusztowania oraz prace przygotowawcze, wykonywane były podczas prowadzenia czynnego ruchu kolejowego. Zgodnie z uzgodnieniami z PKP, zawieszanie cięgien i siatek ochronnych musiało nastąpić w porze nocnej, w czasie nieprzekraczającym 2 godzin. Całość dokumentacji technicznej nagrodzonego rusztowania wykonała własna Pracownia Projektowa.

Warto dodać, że do II etapu konkursu zakwalifikowało się również rusztowanie do montażu izolacji na galerii nawęglania na terenie budowy nowego bloku energetycznego nr 5 i 6 w Elektrowni Opole. Rusztowanie to miało łączną długość około 180 metrów, szerokość 12 metrów, a jego wysokość w przekroju podłużnym zmieniała się od 6 do 38 metrów. Część jego konstrukcji została wykonana jako rusztowanie podwieszane. Konstrukcja ta jest przykładem działania idealnej synergii wewnątrz firmy - bowiem izolację galerii wykonywał krajowy dział Izolacji przemysłowych Multiserwis Sp. z o.o.

multiserwis_2017_nagroda_01.jpg (276502 bytes)

Rusztowanie przy galerii nawęglania w Elektrowni Opole

multiserwis_2017_nagroda_02.jpg (190981 bytes)

Wręczenie nagród przedstawicielom firmy Multiserwis

Ponadto w kategorii "Monter Roku" srebrną Odznakę Montera Rusztowań otrzymał Pan Grzegorz Niemiec - wieloletni pracownik firmy Multiserwis. Nagrodzony pracownik posiada już ponad 13-letni staż pracy w branży rusztowań w firmie Multiserwis i doskonale radzi sobie na stanowisku starszego brygadzisty. Jest cenionym pracownikiem na swoim stanowisku i ma ogromny potencjał. Posiada wiele szkoleń i uprawnień zezwalających do pracy na wysokości, kierowania zespołem, udzielania pierwszej pomocy, itd. Oprócz podstawowych uprawnień dotyczących montażu rusztowań (w Polsce, Holandii i Norwegii), ukończył także z pozytywnym wynikiem kurs Specjalisty nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań. W trakcie realizacji rusztowań (Polska, Norwegia, Belgia, Holandia) wykonywał m.in. rusztowania ramowe, modułowe, podwieszane, przyścienne, wolnostojące - zarówno jako rusztowania typowe, jak i te wymagające indywidualnego projektu technicznego. Należy wyróżnić także jego pracę ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pan Grzegorz Niemiec dzięki swojej pozytywnej postawie, przygotowaniu merytorycznym, doświadczeniu i zaangażowaniu stwarza pozytywny wizerunek dla swojej osoby oraz dla całego przedsiębiorstwa Multiserwis.

multiserwis_2017_nagroda_03.jpg (189812 bytes)

Nagrodzony pracownik Multiserwis - Pan Grzegorz Niemiec


Archiwum

Tablica ogłoszeń