Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Nagroda dla firmy PIONART w VI Edycji konkursu Rusztowanie Roku

Przedstawiamy Państwu nagrodzone w VI Edycji konkursu Rusztowanie Roku rozwiązanie techniczne: system zabudowy narożnika rusztowania ramowego typ PIONART - model RR-0,8. Za to rozwiązanie Kapituła Konkursu nagrodziła firmę PIONART nagrodą "Brązowego Kuplunga" w II Kategorii - Technologie i bezpieczeństwo.

System zabudowy narożnika rusztowania ramowego typ PIONART - model RR-0,8

System zabudowy narożnika rusztowania ramowego typ PIONART - model RR-0,8 umożliwia montaż konstrukcji rusztowania w narożniku pod dowolnym kątem w zakresie od 0° do 90°, z pełnym wyposażeniem pod względem wymagań BHP, tj. balustrada i szczelny pomost.Rys. 1. Komponenty systemu zabudowy narożnika rusztowania ramowego typ PIONART - model RR-0,8

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że rozwiązanie w zakresie kąta 0-45° wymaga zastosowania tylko po jednej podwójnej poręczy kątowej regulowanej, burcie kątowej i pomoście, bez konieczności stosowania podpory pomostu kątowego, natomiast dla kątów w zakresie 45° - 90° zestaw obejmuje:

  • podporę pomostu kątowego,
  • 2 poręcze kątowe regulowane,
  • 2 burty kątowe,
  • pomost kątowy.Fot. 1. Przykłady zastosowania systemu zabudowy narożnika rusztowania ramowego typ PIONART - model RR-0,8 przy różnych kątach ustawienia sąsiadujących rusztowań

Istota rozwiązania polega na pełnym zabezpieczeniu narożnika rusztowania szczelnym pomostem wraz z kompletną balustradą, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401). Duży zakres ustawienia rusztowań w narożnikach pod kątem od 0° do 90° umożliwiają rozsuwane poręcze, burty oraz pomost, który jest zamocowany jednym końcem na ramie rusztowania znajdującej się w narożniku.

System zabudowy narożnika rusztowania ramowego typ PIONART - model RR-0,8 znacznie poprawia bezpieczeństwo eksploatacji rusztowań w obrębie połączenia dwóch rusztowań pod kątem w zakresie 0° - 90° (w tzw. narożnikach). Przedstawione rozwiązanie całkowicie eliminuje problem nieszczelnego pomostu w narożniku rusztowania, tworząc jednolitą konstrukcję w obrębie narożników budynku, a zarazem znacznie skracając czas montażu, gdyż gotowy system składa się z kilku prostych elementów.

Opracowali:
mgr inż. Marcin Brajza
mgr inż. Dariusz Gnot


Archiwum

Tablica ogłoszeń