Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Nowa kadencja Śląskiej Rady do spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Śląska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, działająca przy Okręgowym Inspektorze Pracy, spotkała się po raz ostatni w kadencji 2014-2017. Posiedzenie odbyło się 1 grudnia 2017 r. w nowej siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Podczas spotkania podsumowana została dotychczasowa działalność Śląskiej Rady oraz odbyły się wybory władz na kadencję 2018 - 2021. Członkowie Rady w jawnym głosowaniu wybrali Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. Funkcje te będą kontynuować:

  • Przewodniczący - p. Tomasz Golis, reprezentujący Śląską Izbę Pracodawców w Gliwicach,

  • Zastępca Przewodniczącego - p. Andrzej Królicki, reprezentujący Śląską Unię Budowlaną,

  • Sekretarz - p. Anetta Ranosz, reprezentująca Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.

Gratulujemy wyboru!

Z ramienia PIGR w spotkaniu uczestniczyła Wiceprezes Izby p. Elżbieta Nowicka-Słowik oraz Dyrektor PIGR, p. Dagmara Tyc.

Do podstawowych zadań Rady należy m.in. inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w budownictwie, w tym inicjowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za stan warunków pracy w budownictwie, podejmowanie działań profilaktycznych, prezentowanie problemów wynikających z zagrożeń występujących w budownictwie oraz promowanie i popularyzacja działań podejmowanych na rzecz ochrony pracy w budownictwie.

Na pierwszym posiedzeniu w 2018 roku opracowany zostanie harmonogram prac Rady na kadencję 2018-2021.


Archiwum

Tablica ogłoszeń