Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Posiedzenie Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych

23 lutego w Poznaniu, w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy, odbyło się posiedzenie Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych. Na spotkaniu przedstawiono informacje o stanie wypadkowości i chorobach zawodowych w Wielkopolsce w 2016 r., podsumowano zrealizowane w 2016 r. przez WSOZZ działania oraz określono zadania na rok 2017.

Za priorytetową uznano potrzebę wspierania firm z sektora mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie ograniczania zagrożeń zawodowych, rozwój świadomości znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników z niewielkim stażem w zakładzie pracy oraz ograniczanie zagrożeń zawodowych w przetwórstwie przemysłowym.

W obradach uczestniczyli między innymi przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Urzędu Dozoru Technicznego, Zarządu Regionu Wielkopolska "NSZZ Solidarność", Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego, Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Placówki Szkoleniowej "Szkoleniowiec", związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. W posiedzeniu uczestniczyli także Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu oraz Tomasz Gajdziński, zastępca okręgowego inspektora pracy d.s. prawno-organizacyjnych. PIGR reprezentowała dyrektor Izby, Dagmara Tyc.

Fot. dzięki uprzejmości OIP w Poznaniu


Archiwum

Tablica ogłoszeń