Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Archiwum Izby

2013
2013.11.05
Walne Zgromadzenie UEG 2013

W dniu 24 i 26 października br. w Oslo odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie UEG - międzynarodowej organizacji zrzeszającej organizacje narodowe reprezentujące interesy branży rusztowaniowej. Gospodarzem i współorganizatorem całego spotkania była norweska organizacja członek UEG.

Walne Zgromadzenie w Oslo miało charakter sprawozdawczy. Obradom przewodniczył Prezes UEG, p. Martin Angele. Oprócz przedstawicieli członków organizacji, członków grup roboczych na doroczne posiedzenie zostali zaproszeni dodatkowi goście. Ze strony Polski w spotkaniu uczestniczył członek Zarządu PIGR - Roman Rogoziński, jako reprezentant władz naszej organizacji, Dyrektor Izby Danuta Gawęcka.2013.10.29
Posiedzenie Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

W dniu 23 października 2013 roku w sali konferencyjnej firmy Volkswagen Poznań Sp. z o.o. w Poznaniu, odbyło się kolejne posiedzenie Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Na posiedzeniu z ramienia PIGR, w zastępstwie p. Dyrektor Danuty Gawęckiej - Członka Rady, obecny był p. Piotr Stanik.layher_nowa_siedziba.jpg (9305 bytes) 2013.10.11
Nowa siedziba Layher

26 września br. Polska Izba Gospodarcza Rusztowań w osobach p. Prezesa Zenona Sztobryna i p. Dyrektor Danuty Gawęckiej, na zaproszenie członka Izby firmy Layher sp. z o.o. uczestniczyła w uroczystościach otwarcia nowej siedziby firmy. Nowy obiekt mieści się przy trasie S8 Warszawa - Katowice w miejscowości Siestrzeń, ul. Żelechowska 2a.2013.10.01
PIGR - członkiem Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych

13 września br. w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu, odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych.

WKOZZ to kolejne działanie jakie wielkopolska podęła w ślad za uruchomioną w latach 2010-2012 Wielkopolską Strategią Ograniczania Wypadków przy Pracy. Ograniczenie liczby wypadków przy pracy oraz zagrożeń zawodowych a także kształtowanie i propagowanie kultury bezpieczeństwa pracy to główne założenia nowej Komisji w której skład weszli przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu oraz współdziałających z nim organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy, związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych. Polska Izba Gospodarcza Rusztowań podobnie jak w WSOPP podpisała deklarację założycielską.2013.09.20
Forum Rusztowaniowe - Bełchatów 2013

W dniach 7-8 września br. w Bełchatowie, odbyło się kolejne Forum Rusztowaniowe, którego organizatorem była Polska Izba Gospodarcza Rusztowań we współpracy ze swoimi członkami. Partnerem wspierającym organizację spotkania był Oddział Elektrowni Bełchatów, największy nie tylko w Polsce, ale i w Europie obiekt energetyki konwencjonalnej, z tego też powodu na miejsce spotkania wybrano malowniczą miejscowość Bełchatów.2013.07.31
Posiedzenie Grupy Roboczej UEG

W dniu 22.07.2013 odbyło się spotkanie ekspertów Grupy Roboczej - Regulacje Europejskie UEG. Spotkanie odbyło się w Kolonii w biurze organizacji UEG. Główny temat spotkania związany był z refleksjami nad normalizacją rusztowań, a szczególnie przyszłej edycji normy EN 1004 (Mobile Access and Working Towers) dotyczącej rusztowań przejezdnych. Dyskusje związane były z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji niektórych punktów normy. Omówiono również plany edycji "Przewodnika dobrych praktyk rusztowaniowych", które zamierza wydać UEG. Przewodnik ten będzie zawierał zbiór wspólnych wymagań dotyczących montażu i użytkowania rusztowań na terenie Unii Europejskiej. Dodatkowo każdy rozdział będzie kończył się odstępstwami od reguł ogólnych, spowodowane przepisami szczególnymi obowiązującymi na terenie każdego z państw członkowskich.2013.06.27
Walne Zgromadzenie PIGR 2013

20 czerwca br., w sali konferencyjnej Hotelu Solei w Poznaniu odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań. Posiedzenie otworzył podniosłym akcentem Prezes Izby p. Zenon Sztobryn i minutą ciszy poprosił o uczczenie pamięci naszych nieżyjących kolegów p. Józefa Krupy i p. Roberta Szpili. Witając przybyłych członków Izby, w tym stałego gościa z Czech - p. Jaromíra Bubeníčka, przedstawił cel Walnego Zgromadzenia i proponowany porządek obrad. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, podobnie jak w zeszłym roku, wybrano p. Romana Rogozińskiego - członka Zarządu PIGR.2013.06.10
Dortmund - spotkanie Grupy Roboczej UEG - Europejskie Regulacje

6-7 czerwca br. w ośrodku szkoleniowym monterów rusztowań w Dortmundzie, odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Roboczej - Europejskie Regulacje. W obradach uczestniczyli ze strony Polskiej Danuta Gawęcka - Dyrektor Izby i ekspert PIGR - Piotr Kmiecik.

  

2013.05.25
Spotkanie przedstawicieli sygnatariuszy w sprawie "Warunków dalszego rozwoju budownictwa w Polsce w latach 2014-2020 i w dalszej perspektywie" w Warszawie

W dniu 9 maja 2013 r. w siedzibie Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości w Warszawie odbyło się spotkanie dziewięciu przedstawicieli sygnatariuszy porozumienia w sprawie "Warunków dalszego rozwoju budownictwa w Polsce w latach 2014 -2020 i w dalszej perspektywie". PIGR jest jednym z sygnatariuszy, a Izbę podczas spotkania reprezentował p. Piotr Janowski V-ce Prezes Izby.2013.05.20
Nowa siedziba firmy PIONART

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 20 maja br. dokonano otwarcia nowej siedziby firmy PIONART zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Magazynowej 8. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych!2013.04.28
PIGR na Walnym Zgromadzeniu Niemieckiego Zgromadzenia Rusztowaniowego 2013

W dniach 25-27 kwietnia br. w Niemczech, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Niemieckiego Związku Rusztowaniowego Bundesinnung Gerüstbau/Bundesverband Gerüstbau - Bundesfachtagung Gerüstbau 2013. W spotkaniu z ramienia Izby, uczestniczył p. Roman Rogoziński - członek Zarządu PIGR.2013.04.26
PIGR na Dniach Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

W dniu 24 kwietnia 2013 roku w Kaliszu, odbyły się regionalne obchody Dni Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Gospodarzem uroczystości, we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, była firma Nestle Polska S.A. Oddział w Kaliszu, laureat XIX edycji ogólnopolskiego konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej". Na spotkaniu z ramienia PIGR obecny był p. Piotr Kmiecik, przedstawiciel firmy Bis plettac - członek naszej Izby.2013.04.25
PIGR na posiedzeniu Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

W dniu 18 kwietnia 2013 roku w sali konferencyjnej budowy Sądu Okręgowego w Poznaniu, odbyło się kolejne posiedzenie Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie poświęcone najważniejszym kwestiom związanym z bezpieczeństwem pracy na budowach. Na posiedzeniu z ramienia PIGR i jako członek Rady, obecna była Dyrektor Izby p. Danuta Gawęcka.2013.04.18
Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

W dniu 4 kwietnia 2013 roku w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie, odbyło się połączone posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej przy Ministrze Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Głównym Inspektorze Pracy. Izbę na spotkaniu reprezentował Viceprezes PIGR Piotr Janowski oraz Dyrektor PIGR Danuta Gawęcka.2013.04.10
Rusztowania na Targach Bauma 2013 w Monachium

W dniach 15-21 kwietnia w Monachium odbędą się 30 Międzynarodowe Targi Specjalistycznych Maszyn Budowlanych, Sprzętu i Urządzeń Stosowanych w Budownictwie oraz Maszyn Górniczych. Targi BAUMA to najważniejsze, jak i największe na świecie wydarzenie branżowe w sektorze budowlanym. W tym roku wystawcy będą mieli do dyspozycji pokaźną powierzchnię, ponad 570 tys. m2. Należy wspomnieć, że w poprzedniej edycji, Targi Bauma odwiedziło ponad 420 tys. gości z 200 krajów, a ofertę prezentowało 3256 wystawców z 53 państw.2013.04.05
Uroczyste posiedzenie Komisji Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy w latach 2010-2012

W dniu 22 marca 2013 roku w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, odbyło się posiedzenie Partnerów Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy w latach 2010-2012. Spotkanie połączono z wręczeniem nagród i wyróżnień w konkursach "Mniej wypadków" oraz "Solidni, Gospodarni, Bezpieczni w Pracy". Z ramienia Izby obecni byli p. Danuta Gawęcka Dyrektor Izby oraz p. Piotr Kmiecik.
2013.04.03
I Nagroda w konkursie WSOWPP "Solidni, Gospodarni, Bezpieczni w Pracy" dla firmy BIS plettac

Miło nam poinformować, że w konkursie "Solidni, Gospodarni, Bezpieczni w pracy" pierwsze miejsce ex aequo z dwoma innymi firmami zajął członek naszej Izby, firma BIS plettac z Ostrzeszowa. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 22 marca 2013 roku w reprezentacyjne sali Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Organizatorem spotkania była Okręgowa Inspekcja Pracy w Poznaniu w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy. Nagrodę z rąk Wojewody Wielkopolskiego p. Piotra Florka w asyście p. Stanisławy Ziółkowskiej - Okręgowego Inspektora Pracy, odebrał p. Piotr Kmiecik - projektant w dziale przygotowania i rozliczenia produkcji w firmie BIS plettac. Laureatowi gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów.2013.03.26
Z przyjemnością informujemy, że firma PIONART członek naszej Izby, kolejny raz znalazła się w elitarnym gronie Gazel Biznesu 2012 - XIII edycji rankingu najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce, zajmując w nim bardzo wysoką lokatę.

 2013.02.06
Rusztowania na Targach BUDMA 2013

W dniach 29 stycznia - 01 lutego br. odbyła się XXII edycja jednych z największych w Europie Środkowo-Wschodniej targów budowlanych BUDMA 2013. Tematem przewodnim tegorocznych targów było "Budownictwo przyszłości - inteligentna architektura". BUDMA to nie tylko stoiska wystawców, ale również liczne ekspozycje specjalne i pokazy, a także konferencje, seminaria i warsztaty. Tegoroczna impreza zgromadziła przeszło 50.000 zwiedzających oraz ponad 1200 wystawców z 35 krajów między innymi z Austrii, Belgii, Białorusi, Chin, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.2013.02.06
Seminarium "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie" - BUDMA 2013

Podczas pierwszego dnia targów BUDMA 2013 Polska Izba Gospodarcza Rusztowań tradycyjnie we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zorganizowała seminarium pt. "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie - profesjonalizm na budowie". W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele branży budowlanej, służby BHP, delegaci organów nadzoru nad warunkami pracy współpracujący z Państwową Inspekcją Pracy oraz studenci Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej. Z ramienia PIGR obecni byli Prezes Izby p. Zenon Sztobryn oraz Dyrektor Izby p. Danuta Gawęcka.2013.01.28
Statuetki "TopBuilder" 2013

W dniu 17 stycznia 2013 roku w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, odbyła się uroczysta Gala wręczenia statuetek "TopBuilder" 2013 przyznawana najlepszym innowacyjnym produktom budowlanym, realizacjom oraz przedsięwzięciom. W uroczystości na zaproszenie organizatorów wzięło udział wiele organizacji i instytucji w tym Polska Izba Gospodarcza Rusztowań reprezentowana przez Dyrektor Izby p. Danutę Gawęcką oraz V-ce Prezesa Izby p. Piotra Janowskiego. Współpraca PIGR z redakcją miesięcznika "Builder" datuje się od 2010 roku kiedy to na prośbę Redakcji i Rady programowej miesięcznika PIGR objął patronatem publikacje pt. "Eurokody - Zeszyty Edukacyjne - Buidera", które stanowią zbiór zunifikowanych norm międzynarodowych służących do projektowania budynków oraz konstrukcji inżynierskich.2013.01.15
Rusztowania na Targach BUDMA 2013 - wystawcy i seminarium

Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA należą do grona wiodących spotkań biznesowych dla branży budowlanej. XXII edycja targów odbędzie się w Poznaniu w dniach 29 stycznia - 1 lutego 2013 roku. Tematem przewodnim tegorocznych Targów BUDMA 2013 będzie "Budownictwo przyszłości - inteligentna architektura". Targi BUDMA są okazją, jak co roku, dla firm współpracujących z Izbą do zaprezentowania oferty rusztowaniowej.2013.01.15
Chcielibyśmy Państwa poinformować, że z dniem 19.11.2012 nastąpiła zmiana w Zarządzie firmy Layher Spółka z o.o. - stanowisko Członka Zarządu zajmowane przez Pana Krzysztofa Sulima objął Pan Grzegorz Dziewulski, który jako doświadczony inżynier obejmuje kierownictwo w firmie.
www.layher.pl


2013.01.04
Posiedzenie Komisji Trójstronnej ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

20 grudnia 2012r. kolejny raz - ostatni w 2012r. obradowała Komisja Trójstronna ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. Spotkanie prowadził Przewodniczący ZZ Budowlani Zbigniew Janowski. W obradach oprócz członków Komisji wzięli udział przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) i Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), a także przedstawiciele innych organizacji budownictwa, niereprezentowanych w Zespole oraz przedstawiciele instytucji naukowych i szkoleniowych. W posiedzeniu z ramienia PIGR brała udział p. Dyrektor Danuta Gawęcka.

2012
2012.11.20
PIGR - partnerem społecznym wspólnego stanowiska w sprawie rozwoju budownictwa 2014-2020

Związek Zawodowy Budowlanych wspólnie z Konfederacją Budownictwa i Nieruchomości podjął inicjatywę opracowania stanowiska partnerów społecznych w sprawie rozwoju budownictwa, którego głównym motywem jest jakość polskiego prawodawstwa w Polsce w latach 2014-2020. Poniższy dokument jest wyrazem oceny podejścia wszystkich zaproszonych do współpracy partnerów celem tworzenia i egzekwowania prawa. Z przyjemnością informujemy, że Polska Izba Gospodarcza Rusztowań w osobie Pana Prezesa Zenona Sztobryna występującego pośród 12 sygnatariuszy porozumienia, należy do grona, które zabierze głos w sprawach dotyczących naszych członków i działań. Przesłanie, którego treść przedstawiamy poniżej, jest odpowiedzią na potrzeby jakie rodzi rynek budowlany dla przyszłych pokoleń.
Tekst porozumienia2012.11.20
Walne Zgromadzenie UEG 2012

W dniu 26 i 27 października w Lucernie odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie UEG - międzynarodowej organizacji zrzeszającej organizacje narodowe reprezentujące interesy branży rusztowaniowej. Gospodarzem i współorganizatorem całego spotkania była szwajcarska organizacja SGUV - Schweizerischer Gerüstbau Unternehmer Verband członek UEG.

Walne Zgromadzenie w Lucernie miało charakter sprawozdawczo wyborczy z uwagi na kończącą się kolejną kadencję władz organizacji. Obradom przewodniczył Prezes UEG, p. Jacek Bińkowski. Oprócz przedstawicieli członków organizacji, członków grup roboczych na doroczne posiedzenie zostali zaproszeni dodatkowi goście. Ze strony Polski w spotkaniu uczestniczył członek Zarządu PIGR - Roman Rogoziński jako reprezentant władz naszej organizacji, Dyrektor Izby Danuta Gawęcka oraz ekspert PIGR oddelegowany do prac w UEG Piotr Kmiecik.2012.10.30
Obrady Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

18.10.2012 w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się spotkanie Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, którego głównymi tematami były stan bezpieczeństwa i higieny oraz nadzór pracy na budowach w Wielkopolsce przy realizacji inwestycji związanych z Euro 2012. Obradom przewodniczył Stefan Nawrocki Przewodniczący Rady. Z ramienia Państwowej Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu na spotkaniu obecni byli Stanisława Ziółkowska Okręgowy Inspektor Pracy, jej zastępca Krzysztof Duda, Krzysztof Fiklewicz były długoletni Okręgowy Inspektor oraz Nadinspektor Pracy Grzegorz Stróżyk. Izbę jak zwykle jako członek Rady na spotkaniu reprezentowała Dyrektor Izby Pani Danuta Gawęcka.dscf9124.jpg (114025 bytes) 2012.10.29
Rusztowania na posiedzeniu Rady Krajowej ZZ "Budowlani"

17 października 2012 odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Krajowej ZZ "Budowlani", poświęcone problemom związanym z bezpieczeństwem pracy i ograniczaniem negatywnego wpływu kryzysu na warunki pracy w budownictwie. W posiedzeniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele z Głównego Inspektoratu Pracy Zastępca GIP Pan Leszek Zając oraz Dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Pan Krzysztof Kowalik, a Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań reprezentowała Dyrektor Izby Pani Danuta Gawęcka. Wiodącym tematem spotkania było omawianie bezpieczeństwa pracy, w szczególności bezpieczeństwa pracy na wysokościach, któremu główną uwagę poświęciła Dyrektor Izby podczas swojego wystąpienia.logo_ulma.jpg (4607 bytes)

2012.10.17
Ulma pracodawcą roku 2011 w budownictwie

Miło nam jest poinformować, że nasz członek Ulma Construccion Polska S.A. została laureatem w XV Edycji konkursu "Pracodawca roku 2011 w Budownictwie" w osobie jej Prezesa Pana Andrzeja Kozłowskiego w grupie firm średnich za innowacyjność w zastosowaniu deskowań oraz szkolenie młodych pracowników. Laureatowi gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów i realizacji wszelkich zamierzeń (więcej o uroczystości w artykule XX-lecie Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa).2012.10.17
XX-lecie Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

8 października 2012 roku w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyła się uroczysta Gala z okazji Jubileuszu Organizacji PZPB połączonej z Dniem Budowlanych, będącym świętem całego środowiska budowlanego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele świata nauki, prezesi firm budowlanych oraz firm deweloperskich, a naszą Izbę na spotkaniu reprezentował Pan Jacek Binkowski Prezes Firmy Xervon Polska Sp. z o.o. W podniosłej atmosferze życzenia dla PZPB i całej branży złożyli przedstawiciele Prezydenta RP, rządu, urzędów oraz zaprzyjaźnionych organizacji.aktywne_dni_2012.jpg (22871 bytes) 2012.10.17
Rusztowania w kolejnej edycji konferencji z cyklu Aktywne Dni BHP

W dniach 4-5 października br. odbyła się w Warszawie konferencja Aktywne Dni BHP organizowana przez wydawnictwo Wiedza i Praktyka.

Uczestnikami konferencji byli specjaliści i pracownicy służb BHP z przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych i usługowych. W ciągu 2 dni konferencji uczestnicy mieli okazję brać czynny udział dzięki nowoczesnej formule szkoleniowej we wszystkich zaplanowanych wydarzeniach: wykładach, pokazach praktycznych warsztatach, ćwiczeniach, prezentacjach multimedialnych i grach.2012.10.17
Uroczystość Dnia Budowlanych 2012

28 września 2012 w hotelu Novotel w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Budowlanych 2012. Tegoroczne spotkanie, nad którym patronat objął prezydent RP, było związane z obchodami 120 lat ruchu związkowego w budownictwie. W Komitecie Honorowym Centralnych Uroczystości Dnia Budowlanych 2012 Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań reprezentował Prezes Izby Pan Zenon Sztobryn.2012.10.16
Honorowa Odznaka "Za Zasługi dla Budownictwa" dla Pani Elżbiety Nowickiej - Słowik

Dnia 26 września 2012 w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbyła się konferencja IV Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości połączona z obchodami Dnia Budowlanych. Organizatorami konferencji byli: Śląska Izba Budownictwa, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.2012.10.16
Posiedzenie Komisji Trójstronnej ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

24.09.br w siedzibie ZZ Budowlani odbyło się posiedzenie Komisji Trójstronnej ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej poświęcone założeniom do nowej ustawy Prawo Budowlane prezentowane przez Ministerstwo Transportu Budownictwa i gospodarki Morskiej, na które to posiedzenie PIGR zostało zaproszone. Izbę na spotkaniu reprezentował Dyrektor PIGR Danuta Gawęcka.2012.09.20
120 Lecie ZZ Budowlani - Oddział Wielkopolska

14.09.br ZZ Budowlani Oddział Wielkopolska świętował swój jubileusz w gronie swoich członków oraz zaproszonych gości na uroczystej gali zorganizowanej w sali konferencyjnej IKOR .

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zaproszonych instytucji i organizacji na co dzień partnerzy związku w Wielkopolsce jak OIP, OIIB, WIB, PIGR.2012.07.30
Honorowa odznaka PIIB dla Elżbiety Nowickiej-Słowik

Jest nam ogromnie miło poinformować, iż podczas tegorocznego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, p. Elżbieta Nowicka -Słowik została uhonorowana srebrną odznaką PIIB za zasługi na rzecz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.2012.06.06
Walne Zgromadzenie PIGR 2012

16 maja br., w sali konferencyjnej Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań. Ponieważ dobiegła końca druga kadencja działalności Izby to spotkanie to miało tym razem charakter sprawozdawczo wyborczy.2012.06.05
Rusztowania na konferencji w Ożarowie w ramach Kampanii Bezpieczeństwa Pracy

29 i 30 maja br. w sali konferencyjnej Grupy Ożarów S.A. w Karsach koło Ożarowa, w ramach Kampanii Bezpieczeństwa Pracy, odbyło się spotkanie seminaryjno-szkoleniowe i konferencja podsumowująca Kampanię CRH Polska.2012.05.30
Złoty Medal za Długoletnią Służbę dla Danuty Gawęckiej!

21 maja 2012r. w auli UAM, podczas uroczystej gali z okazji 10-lecia Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zostały wręczone Medale za Długoletnią Służbę. Jest nam ogromnie miło poinformować, że wśród siedmiu wyróżnionych działaczy znalazła się p. Dyrektor PIGR, Danuta Gawęcka. Odznaczenie w imieniu Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, wręczył Wojewoda Wielkopolski, Piotr Florek.2012.05.22
Nowe władze PIGR na trzecią kadencję 2012-2013

16 maja bieżącego roku odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań. Podczas spotkania został wybrany nowy skład Zarządu Izby. Prezesem został p. Zenon Sztobryn, prezes firmy Pionart, zastępując tym samym dotychczasowego prezesa p. Piotra Stanika. Ponadto z funkcji wiceprezesa zrezygnował p. Jacek Bińkowski i na jego miejsce powołana została p. Elżbieta Nowicka-Słowik, przedstawiciel firmy Ramirent S.A. Drugim wiceprezesem został przedstawiciel firmy Scafom-Rux, p. Piotr Janowski. W poczet członków Zarządu dołączył również przedstawiciel firmy Altrad-Mostostal, p. Piotr Sobczyk, a odstąpił z niego p. Jerzy Biskup.

Zmienił się również skład Komisji Rewizyjnej, od której odeszła p. Elżbieta Nowicka-Słowik, p. Janusz Podgórski i p. Jan Wasilewski, w miejsce których powołano p. Jacka Grodeckiego, p. Marcina Poprawę i p. Tomasza Smętkę. Z poprzedniego składu został p. Zbigniew Mańkowski, a nowym przewodniczącym, powołanym w miejsce p. Elżbiety Nowickiej-Słowik, został p. Leszek Drill z firmy Oreno.okladka_25.2011.jpg (29817 bytes) 2012.04.18
Publikacja 23, 24 i 25 numeru kwartalnika "Rusztowania".

Wielokrotnie w moich wystąpieniach na różnych forach używałem sformułowania, że rusztowania systemowe to stosunkowo młoda branża. Zjawisko, które dzisiaj chciałbym skomentować być może wypełnia znamiona niedojrzałości wiekowej. Chodzi mi o relacje klient - sprzedawca, sprzedawca - hurtownik, hurtownik - producent. W branżach działających od stuleci panuje nienaganny porządek. Jeżeli chcemy się ubezpieczyć, to przychodzi do nas agent, załatwia wszystkie formalności, poznaje nas i obejmuje opieką. To on pamięta, kiedy trzeba odnowić polisę, wie jak zlikwidować szkodę, przysyła kartkę z życzeniami na imieniny. Jeżeli chcemy kupić samochód, to udajemy się do salonu, tam możemy obejrzeć model, który nas interesuje, uzyskać wszelakie informacje dotyczące marki, przyszłej transakcji i obsługi, a po zakupie zostajemy objęci opieką serwisową. W branży rusztowaniowej, poza kilkoma wyjątkami, jest zupełnie inaczej. Nie buduje się relacji z klientami.2012.03.30
Z przyjemnością informujemy, ze firma PIONART członek naszej Izby, ponownie znalazła się w elitarnym gronie Gazel Biznesu 2011 - XI edycji rankingu najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce, zajmując w nim bardzo wysoką lokatę.


2012.03.27
Kolejne posiedzenie Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

W dniu 21 marca br. na terenie budowy Portu Lotniczego Poznań - Ławica odbyło się kolejne posiedzenie Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu. Obradom przewodniczył Stefan Nawrocki, przewodniczący Rady.  2012.02.03
Rusztowania na Targach BUDMA 2012

24-27 stycznia br. odbyła się kolejna, XXI już edycja jednych z największych w Europie Środkowo-Wschodniej targów budowlanych BUDMA 2012. Według szacunków Targów impreza ta zgromadziła przeszło 50.000 zwiedzających oraz ponad 1200 wystawców z 33 krajów. W tym samym czasie i miejscu odbyły się również Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych, Pojazdów oraz Sprzętu Budowlanego BUMASZ. Jak co roku udział w targach był wyjątkową okazją do promocji branży rusztowaniowej oraz do zaprezentowania ofert przez członków Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań.2012.01.30
Posiedzenie komisji Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy

20 stycznia br. w siedzibie Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" w Poznaniu odbyło się kolejne posiedzenie Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy. Głównym punktem obrad była dyskusja dotycząca planowanych na obecny rok działań w ramach WSOWPP. Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność", Jarosław Lange, rozpoczynając zebranie podkreślił wagę i znaczenie wszystkich inicjatyw podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników. Następnie Krzysztof Fiklewicz - Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, zaprezentował zrealizowane działania w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy z 2011 roku.2012.01.18
Rusztowania na Targach BUDMA / BUMASZ 2012

Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA należą do wiodących spotkań biznesowych branży budowlanej. Ich dwudziesta pierwsza edycja odbędzie się 24-27 stycznia 2012. W tym samym terminie i miejscu odbędą się również Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych, Pojazdów oraz Sprzętu Budowlanego BUMASZ.

Jak co roku, udział w targach jest wyjątkową okazją zarówno do podtrzymania już istniejących jak i do nawiązania nowych kontaktów z profesjonalistami branży budowlanej oraz doskonałą możliwością promocji branży rusztowaniowej.2012.01.12
Informujemy, że została uruchomiona IV Edycja Konkursu Rusztowanie Roku więcej w dziale Konkurs Rusztowanie Roku.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie.

2011
2011.11.10
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia UEG

20 i 21 października tego roku w Rotterdamie odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie UEG. Gospodarzem i współorganizatorem spotkania była holenderska organizacja rusztowaniowa VSB (Vereiniging van Steiger Hoogwerken Betonbekistingbedrijven).

W obradach, oprócz pracowników Sekretariatu Generalnego UEG, uczestniczyli przedstawiciele członków UEG z Czech, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Polski i Szwajcarii, a także zaproszeni goście z Finlandii i Norwegii. Stronę polską w tym roku reprezentowali p. Prezes Jacek Bińkowski oraz p. Marek Sławiński. Główne spotkanie poprzedziły posiedzenia Prezydium oraz grup roboczych Technika i Gospodarka i Prawo.2011.11.07
Posiedzenie Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

12 października br.,na terenie budowy Term Maltańskichna kilka dni od ich oficjalnym otwarciem, odbyło się kolejne posiedzenie Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady w tym przedstawiciel PIGR p. Dyrektor Danuta Gawęcka, Magdalena Wesołowska, prezes zarządu spółki Termy Maltańskie, przedstawiciele generalnego wykonawcy Term maltańskich i służb BHP.Forum Rusztowaniowe - Gdynia 2011

W dniach 9-10 września br. odbyło się kolejne "Forum Rusztowaniowe" - cykliczna, tradycyjna branżowa impreza, którą organizuje Polska Izba Gospodarcza Rusztowań we współpracy ze swoimi członkami.

W tym roku współgospodarzem spotkania była Grupa Rubo producent rusztowań, usługodawca w zakresie budowy i wynajmu konstrukcji rusztowań z siedzibą w Rumii. Na miejsce spotkania wybrano Gdynię, gdzie przedstawiciele organów i instytucji państwowych, organizacji oraz firm, złączeni wspólną troską o przyszłość branży rusztowaniowej w Polsce, mieli okazję obradować.2011.08.24
Nowa siedziba Firmy BIS plettac

4 sierpnia br., nasz członek, firma BIS plettac, dokonała uroczystego otwarcia swojej nowej siedziby zlokalizowanej w Ostrzeszowie przy ul. Jana Pawła 23. Na uroczystości zostali zaproszeni przedstawiciele władz lokalnych, zaprzyjaźnione i współpracujące firmy, kooperanci a także Polska Izba Gospodarcza Rusztowań. Uroczystego otwarcia dokonał Prezes firmy p. Bolesław Janik w towarzystwie członków Zarządu p. Romana Rogozińskiego i Piotra Kraszkiewicza.2011.08.24
Posiedzenie Zarządu i Grup Roboczych UEG

W dniach 28-29 sierpnia br. odbyło się kolejne spotkanie członków UEG. Jak zwykle spotkanie obejmowało posiedzenie Zarządu i zebrania Grup Roboczych Gospodarki i Prawa oraz Techniki. Tradycyjnie wszystkim tym spotkaniom przewodniczył prezes UEG Jacek Bińkowski, którego wspomagał Sekretariat UEG w osobach p. Sabriny Luther- Sekretarz Generalny UEG, Elizabeth Kögel- prawnik UEG i Lothar Bünder były Sekretarz UEG obecnie doradca.

Spotkania Prezydium oraz Grup Roboczych to miejsce i czas podsumowania dotychczasowych prac i zaprezentowania nowych projektów i pomysłów do realizacji w przyszłości.2011.06.27
15-lecie firmy Altrad Mostostal

2 lipca br. nasz członek firma Altrad Mostostal, producent rusztowań, obchodził uroczyście 15 lecie swojej działalności.

Z tej okazji firma zorganizowała Piknik na który zaproszono założycieli firmy, członków kolejnych Zarządów , przedstawicieli zaprzyjaźnionych firm, firm współpracujących, kooperantów oraz wszystkich pracowników. W spotkaniu wzięło udział blisko 250 osób. Dzięki znakomitej organizacji pikniku, mimo zmiennej pogody,wszyscy uczestnicy bawili się znakomiciew niezwykle radosnej atmosferze.2011.07.25
Posiedzenie komisji Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy

29 czerwca br. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu odbyło się kolejne posiedzenie komisji Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy. Celem spotkania było podsumowanie działań komisji w I półroczu 2011r. i dyskusja nt. dalszych przedsięwzięć partnerów projektu w ramach Strategii.2011.06.17
Rusztowania tematem referatu XXV Konferencji Naukowo-Technicznej Międzyzdroje 2011

W dniach 24- 27 maja br. w Szczecinie i w Międzyzdrojach odbyła się kolejna Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Awarie Budowlane".

Konferencja została zorganizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Infrastruktury.2011.06.17
Publikacja 21 i 22 numeru kwartalnika "Rusztowania".

Zawód montera rusztowań, któremu w niniejszym wydaniu kwartalnika poświęcamy sporo miejsca jest zawodem nabierającym od pewnego czasu coraz większego znaczenia. Zapotrzebowanie na profesjonalnych montażystów jest powszechne zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Dlatego rodzi się także potrzeba edukacji w branży rusztowaniowej, szkolenia teoretycznego i praktycznego przyszłych montażystów. Jeszcze nie tak dawno był to zawód elitarny, przekazywany na placu budowy przez starszych pracowników pracownikom młodszym. Nie było żadnej literatury na ten temat, mimo że podstawy teoretyczne w procesie edukacji są bardzo ważne, a w przypadku montażystów szczególnie ważne, bo wiążą się z tworzeniem konstrukcji w przestrzeni, często na dużych wysokościach i w obrębie skomplikowanych obiektów przemysłowych.    2011.06.13
Walne Zgromadzenie (czerwiec 2011)

W dniu 2 czerwca br., w sali konferencyjnej hotelu Lake w Dymaczewie koło Poznania, odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań.

Spotkanie otworzył i powitał przybyłych, w tym stałego gościa z Czech p. Jaromira Bubenicka, Prezes PIGR p. Piotr Stanik, a same obrady poprowadził p. Roman Rogoziński - członek Zarządu PIGR.2011.06.07
Firma PIONART Gazelą Biznesu 2010

Z satysfakcją informujemy, ze firma PIONART członek naszej Izby, znalazła się w elitarnym gronie Gazel Biznesu 2010 - XI edycji rankingu najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce, zajmując w nim bardzo wysoką lokatę.

Gazele Biznesu 2010 to jedenasta edycja rankingu organizowanego przez redakcję "Puls Biznesu". Jest to zestawienie najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich firm.2011.05.27
60-lecie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

11 maja w Kielcach podczas targów Autostrada i MaszBud organizując sesję jubileuszową oraz 19 maja w Teatrze Polonia na specjalnie przygotowanym spotkaniu IMBiGS świętował swoje 60- lecie istnienia.

W obu uroczystościach na zaproszenie Dyrektora Instytutu Pana dr Stefana Góralczyka uczestniczyła nasza Izba.2011.05.24
Złoty Certyfikat "RZETELNA FIRMA 2011" dla członka PIGR Centrum Rusztowań - P.W. Wiesław Piechnik

W dniu 17.05.2011 r. w Katowicach na Europejskim Forum Gospodarczym z udziałem około 4500 gości z kraju i europy, które otwierali Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Prof. Jerzy Buzek i Premier Donald Tusk, członek PIGR firma Centrum Rusztowań P.W. Wiesław Piechnik otrzymał złoty Certyfikat "Rzetelna Firma 2011". Programowi Rzetelna Firma patronuje Krajowy Rejestr Długów.

Jest to ważne wyróżnienie dające świadectwo rzetelność firmy w stosunku do kontrahentów. Aby je otrzymać firma musi spełnić szereg warunków tj. być:

  • licencjonowanym użytkownikiem systemu KRD Biura Informacji Gospodarczej S.A.
  • uczestnikiem programu Rzetelna Firma przez minimum rok.


2011.05.10
Walne Zgromadzenie Niemieckiego Stowarzyszenia Rusztowaniowego kwiecień 2011

Tradycyjnie PIGR jest zapraszana na doroczne WZ Niemieckiego Stowarzyszenia Rusztowaniowego. Od lat nasza delegacja uczestniczy w obradach organizowanych z tej okazji, jednak tym razem spotkanie było wyjątkowe z uwagi na pożegnanie wieloletniego jego dyrektora Pana Lothara Bündera, który co prawda nie całkowicie kończy współpracę ze Stowarzyszeniem, bo przez jeszcze jakiś czas będzie pełnił funkcję doradcy i eksperta przy boku nowej Pani Dyrektor Sabriny Luther to faktycznie dokonała się przysłowiowa zmiana warty.2011.04.14
Konferencja z okazji Dnia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy

6 kwietnia, w Sejmie RP w Sali Kolumnowej, pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny, Związek Zawodowy "Budowlani" we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP, zorganizował konferencje pt. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w budownictwie i przeciwdziałanie patologiom systemowym będącym pośrednią przyczyną wypadków przy pracy.2011.04.14
Rusztowania tematem szkoleń brygadzistów firmy Skanska

W dniach 31.03-1.04.br odbyło się spotkanie brygadzistów firmy Skanska S.A.
Wiodącym tematem tego organizowanego przez firmę cyklicznie od 2007r. wydarzenia było bezpieczeństwo pracy a szczególnie prezentowanym zagadnieniem - bezpieczeństwo pracy na rusztowaniach, który na zamówienie Skanskiej poprowadziła Polska Izba Gospodarcza Rusztowań.
W spotkaniu wzięło udział oprócz kadry zarządzającej Skanska na czele z jej Prezesem p. Krzysztofem Andrulewiczem 350 brygadzistów firmy z całego kraju.2011.04.14
Hagen Scaffolding Forum

W dniach 23-26 marca 2011 r., w Hagen w Niemczech, odbyło się spotkanie branży rusztowaniowej, zorganizowane przez firmę Scafom-rux Niemcy . Wydarzenia te odbywają się regularnie co trzy lata i są okazją do bezpośredniego spotkania z klientami oraz pokazania nowych rozwiązań technicznych zastosowanych w systemach rusztowaniowych firmy, które są już w produkcji seryjnej - sprzedaży, jak i również prototypy elementów rusztowaniowych. Firma zbiera informacje na forum, czy dany produkt ma szansę - będzie wykorzystany i potrzebny w codziennej pracy rusztowaniowców.2011.02.25
Patronat PIGR nad publikacją EUROKODY - ZESZYTY EDUKACYJNE BUILDERA

Informujemy, że na prośbę Redakcji i Rady programowej miesięcznika "Builder" Izba objęła patronatem publikacje EUROKODY - ZESZYTY EDUKACYJNE - BUILDERA.

Więcej informacji na temat publikacji Informacja Redakcji Buider na temat publikacji.

Zainteresowanych współpracą w przedsięwzięciu odsyłamy do informacji Zaproszenie do współpracy.2011.01.25
Rusztowania na Targach BUDMA 2011

11.01.11 o godz. 11 w pawilonie 11, uroczyście otwarto jubileuszową XX edycję Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 2011.
Budma to wydarzenie o międzynarodowym charakterze. Według wstępnych danych, zwiedzających było o około 3 % więcej niż w roku ubiegłym a odsetek firm zagranicznych wśród wystawców był bardzo wysoki, bo około 30%. Blisko półtora tysiąca firm zaprezentowało na stoiskach swoją najnowszą ofertę dla budownictwa. Zwiedzający, oprócz przeglądu ofert wystawców mieli okazję uczestniczenia w ekspozycjach specjalnych, interaktywnych pokazach i specjalistycznych konferencjach. W ten klimat wpisywała się jak zwykle branża rusztowań.2011.01.04
Rusztowania na Targach BUDMA 2011 - WYSTAWCY I SEMINARIUM

TARGI BUDMA co roku są okazją do zaprezentowania swojej oferty przez branżę rusztowaniową. Poniżej przedstawiamy spis wystawców członków naszej Izby, którzy przesłali nam informacje o lokalizacji swoich stoisk. W ich imieniu zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do odwiedzin.

2010
2010.12.02
Rusztowania - projekt zmian przepisów tematem II Warsztatów organizowanych wspólnie przez PIGR i IMBiGS

W dniach 25 i 26 listopada 2010 roku odbyła się druga edycja warsztatów poświęconych projektowi zmian legislacyjnych dotyczących budowy i eksploatacji rusztowań przygotowana przez PIGR wspólnie z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (patrz relacja z I warsztatów).wz_1.jpg (92947 bytes) 2010.11.19
Rusztowania w Europie - Walne Zgromadzenie UEG, Londyn 2010

W dniu 4 i 5 listopada w Londynie odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie UEG - międzynarodowej organizacji zrzeszającej organizacje narodowe reprezentujące interesy branży rusztowaniowej.
Gospodarzem i współorganizatorem całego spotkania była angielska organizacja NASC - członek UEG.   

2010.11.02
Rusztowania na VII konferencji naukowo-technicznej - WARSZTATY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

W dniach 18-20 października 2010 r. w Puławach odbyła się VII konferencja naukowo- techniczna - warsztaty inżynierów budownictwa pt. "Problemy przygotowania inwestycji budowlanych", której celem była wymiana poglądów i doświadczeń oraz doskonalenie zawodowe środowiska inżynierów budownictwa w obszarze wykonawstwa budowlanego i eksploatacji obiektów budowlanych.
Organizatorem konferencji był PZITB odział Białostocki, Gdański, Lubelski, Olsztyński i Warszawski przy współpracy Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa Lubuskiej, Mazowieckiej, Podlaskiej, Pomorskiej oraz Warmińsko-Mazurskiej.   

2010.10.29
Szkolenia dla użytkowników Rusztowań - moduł C projektu Euroscaffolder - tematem posiedzenia Rady ds. Bezpieczeństwa pracy w Budownictwie przy GIP

18 października br. obyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy GIP , w którym na zaproszenie Głównego Inspektora Pracy Tadeusza Jana Zająca uczestniczyła Dyrektor PIGR Danuta Gawęcka.

Izba jest częstym gościem na obradach Rady w związku ze szczególnym miejscem, jakie w statystykach wypadkowości zajmuje Nasza branża, a to za przyczyną upadków z wysokości. Jednak te obrady były podwójnie ważne dla nas z powodu prezentacji członkom Rady programu działania na rzecz bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach, jakim jest unijny program Euroscaffolder.   

2010.10.28
Rusztowania na konferencji - Aktywne dni BHP w Białobrzegach

14-15 października w Białobrzegach k/Warszawy odbyła się konferencja zorganizowana przez Wydawnictwo Wiedza i praktyka pt. Aktywne dni BHP - konferencja inna niż wszystkie, nad którą patronat merytoryczny, między innymi, roztoczyła Polska Izba Gospodarcza Rusztowań.
Konferencja skierowana była do pracowników służb bezpieczeństwa w zakładach pracy i wywołała duże zainteresowanie blisko 100 osobowego grona słuchaczy. Organizatorzy zaproponowali interaktywną formułę spotkania zakładając czynny udział uczestników we wszystkich zaplanowanych modułach szkoleniowych. W ciągu 2 dni konferencji każdy uczestnik mógł brać udział w pokazach, wykładach, praktycznych warsztatach i ćwiczeniach oraz w każdym miejscu konferencji śledzić prezentacje multimedialne i projekcje filmów instruktarzowo - informacyjnych.

2009
2008

Archiwum

Tablica ogłoszeń