Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Kwartalnik 'Rusztowania' - numer 13/2008

Dział: Kwartalnik 'Rusztowania'

Obserwując toczące się w połowie czerwca obrady Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań byłem dumny z faktu przynależności do tej organizacji. Pamiętam podobne spotkania, odbywające się kilka lat temu, kiedy to grupa zapaleńców próbowała zajmować się wszystkim, łącznie z poprawianiem prawa pod swoje interesy, zakładając działania sprzeczne z tendencjami krajowymi i europejskimi, spierając się przy tym między sobą i konfliktując z organizacjami mającymi podobne cele i zbieżne plany. Oczywiście niewiele dobrego wychodziło z takich działań, czasem coś się udawało, lecz przeważnie jedynym efektem burzliwych dyskusji i wykonanych prac była edukacja uczestników tych zdarzeń. Z czasem sukcesów przybywało i przybywało umiejętności czołowym działaczom Izby. Dzisiaj ci ludzie, zasiadający w Zarządzie czy działający w komisjach, to wytrawni specjaliści od budowania wizerunku Izby, to pomysłodawcy głównych kierunków rozwoju organizacji, to także animatorzy wspólnych przedsięwzięć z innymi organizacjami. Dzięki jasno i jednomyślnie stawianym celom, profesjonalnemu wyszukiwaniu ścieżek rozwoju i wyważaniu możliwości oddziaływania na otoczenie, organizacja nasza rośnie, nabiera znaczenia, słyszana jest i uznawana w coraz to nowych, interesujących nas środowiskach. Izba przyjmuje nowych członków, którzy widzą cel w przynależności do organizacji i chociaż ich przedstawicieli zapewne czeka podobna droga jak naszych aktualnych liderów, to w przyszłości bliższej lub dalszej niektórzy z nich staną się ważnym trybem napędowym PIGR.

W niniejszym numerze piszemy między innymi o Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań, jubileuszu 60-lecia Bundesverband Gerüstbau, konferencji "Warsztaty pracy projektanta konstrukcji" oraz rusztowaniach rurowych, kontynuując cykl "Błędy w montażu rusztowań".

Zapraszam do lektury
Zenon Sztobryn

Cały numer kwartalnika jest dostępny w postaci pliku PDF.


Pobierz wersje PDF (3.7MB)

Informacje na temat dostępu do wersji PDF lub drukowanej znajdują się tutaj.

Do przeglądania plików PDF można wykorzystać darmowy program Adobe Acrobat Reader.

Spis treści

z życia Izby

 • Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań
 • XXIII Ogólnopolska Konferencja "Warsztaty pracy projektanta konstrukcji"
 • 60-lecie Bundesverband Gerüstbau
 • Banery i linki sponsorowane na stronie internetowej PIGR

nauka i technika

 • Pięćdziesiąt lat systemów mocowań fischer. Mocowania wklejane firmy fischer

przepisy prawne

 • Resort budownictwaw Parlamencie oraz w Urzędzie Administracji Państwowej
 • Błędy w montażu rusztowań cz. 8 - rusztowania rurowe

rynki zagraniczne

 • 21 Czesko-Morawska Izba Rusztowaniowa

reklamy

 • RUX
 • PIGR
 • Layher
 • BIS plettac

 


Archiwum

Tablica ogłoszeń