Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Kwartalnik 'Rusztowania' - numer 22/2010

Dział: Kwartalnik 'Rusztowania'

Szanowni Czytelnicy!

Zawód montera rusztowań, któremu w niniejszym wydaniu kwartalnika poświęcamy sporo miejsca jest zawodem nabierającym od pewnego czasu coraz większego znaczenia. Zapotrzebowanie na profesjonalnych montażystów jest powszechne zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Dlatego rodzi się także potrzeba edukacji w branży rusztowaniowej, szkolenia teoretycznego i praktycznego przyszłych montażystów. Jeszcze nie tak dawno był to zawód elitarny, przekazywany na placu budowy przez starszych pracowników pracownikom młodszym. Nie było żadnej literatury na ten temat, mimo że podstawy teoretyczne w procesie edukacji są bardzo ważne, a w przypadku montażystów szczególnie ważne, bo wiążą się z tworzeniem konstrukcji w przestrzeni, często na dużych wysokościach i w obrębie skomplikowanych obiektów przemysłowych. Od kilku lat sytuacja zaczęła się diametralnie zmieniać, kiedy rusztowania systemowe stały się powszechne i kiedy zaczęły stanowić podstawę każdego placu budowy. Dzisiaj nie ma żadnego problemu w zdobyciu kwalifikacji montażysty rusztowań. W Polsce zarejestrowanych jest 45 ośrodków szkoleniowych oferujących naukę zawodu montażysty, opracowane są programy szkoleniowe, ustalone zakresy praktyczne i zestawy ćwiczeniowe. Znaczący udział w opisywanym zjawisku zapewniła sobie Izba, która we współpracy z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego narzuca trendy i kierunki rozwoju branży. Polska Izba Gospodarcza Rusztowań i wcześniej Stowarzyszenie Firm Rusztowaniowych działając prężnie od lat w dziedzinie edukacji zorganizowały dziesiątki szkoleń, seminariów, forów, zjazdów i spotkań dyskusyjnych, uczestniczyły w programach unijnych, wydały skrypt
do nauki zawodu montażysty. Oczywiście nie sposób pominąć tu roli wydawanego od sześciu lat kwartalnika "Rusztowania". Wszystkie te działania to wkład Izby w dzisiejszy obraz branży rusztowaniowej w Polsce, pozytywną ocenę rynku i tworzenie się popytu na polskich montażystów w Europie.

Zapraszam do lektury dzisiejszego numeru, który wyszedł nam nadzwyczaj edukacyjnie i naukowo.

Zapraszam do lektury
Zenon Sztobryn
Redaktor Naczelny

Cały numer kwartalnika jest dostępny w postaci pliku PDF.


Pobierz wersje PDF (5.2MB)

Informacje na temat dostępu do wersji PDF lub drukowanej znajdują się tutaj.

Do przeglądania plików PDF można wykorzystać darmowy program Adobe Acrobat Reader.

Spis treści

z życia Izby

  • Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań
  • Spotkanie Grup Roboczych UEG - Kolonia 12-13 sierpnia 2010 r.

przepisy prawne

  • Szkolenia zawodowe monterów rusztowań w Polsce
  • Przegląd ośrodków szkoleniowych prowadzących kursy montażystów rusztowań budowlano-montażowych metalowych

nauka i technika

  • Szkolenia oferowane przez PIGR
  • Szkolenia zawodowe monterów rusztowań rozszerzające ich kompetencje do pracy w innych krajach Unii Europejskiej
  • Jak wybrać program do kosztorysowania?

reklamy

  • LAYHER
  • OCSM RADOM / RAMIRENT
  • GEDA

 


Archiwum

Tablica ogłoszeń