Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Kwartalnik 'Rusztowania' - numer 24/2011

Dział: Kwartalnik 'Rusztowania'

Szanowni Czytelnicy!

Moje wystąpienia w tym miejscu mają dwojaki charakter, wiążą się z jakimś najważniejszym tematem poruszanym w danym numerze kwartalnika lub są komentarzem do zaobserwowanego nowego czy powracającego zjawiska na rynku. Dzisiaj motywuje mnie do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami ten drugi kierunek, a konkretnie sprawa zatorów płatniczych. Przypomnieć chciałem na wstępie sytuację rynkową w latach 1999- 2000, kiedy to większość przedsiębiorstw znajdowała się w swoistym klinczu spowodowanym powstaniem niekończącego się łańcucha zobowiązań. Pamiętam jakie tortury przechodziłem, kiedy przez większość dnia na przemian przyjmowałem razy za niedotrzymywanie terminów płatności od swoich dostawców i częstowałem podobnymi razami swoich dłużników. Straszny okres, makabryczne wspomnienia, nie życzę nikomu podobnych emocji w przyszłości. Obserwuję jednak, że niektóre trendy w gospodarce kraju zaczynają przypominać warunki tworzenia się zatorów w minionym wspomnianym wyżej czasie. Przyzwyczajeni jesteśmy, że ceny materiałów do produkcji, szczególnie związanych z budownictwem, a więc podlegającym regułom sezonowości, spadają w okresie zimowym. Minionej zimy, począwszy od października poprzedniego roku do dzisiaj, ceny ciągle rosły. W pierwszym kwartale tego roku większość firm z branży budowlanej osiągnęła rekordową sprzedaż w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednich latach i dzisiaj te przedsiębiorstwa zachęcone tak dobrym początkiem sezonu, mogą utracić czujność co do niektórych swoich klientów, nowych lub znanych, ale borykających się, czy używając trafniejszego określenia, podatnych na niedotrzymywanie terminów płatności. Do dzisiaj niektórym przedsiębiorcom, czy raczej używając języka z dziedziny sportu, pseudoprzedsiębiorcom, po opisywanym wyżej okresie rządzenia zatorów płatniczych pozostało normą, że jeżeli ich klient nie zapłacił im, to termin określony i umówiony przed transakcją dla nich z dostawcą nie jest zobowiązujący. Słyszymy w telewizji, czytamy w różnych publikacjach, że gospodarka niemiecka przede wszystkim, ale także większość gospodarek państw europejskich zaczyna burzliwie się rozwijać, dla nas to przysłowiowa woda na młyn, ale w tamtych gospodarkach termin płatności za sprzedany towar plasuje się w okolicach 60 czy nawet 90 dni. Trzeba mieć duży kapitał w obrocie, żeby rozpocząć przerwane kiedyś kontakty biznesowe z firmami zagranicznymi. Może podjąć współpracę z zagranicznym kontrahentem, kosztem polskiego podmiotu, nasuwa się myśl niektórym niesolidnym płatnikom. Przytoczone wyżej argumenty są dopełnieniem ogólnej opinii, że niebezpieczeństwo zatorów płatniczych jest realnym zagrożeniem, ponieważ firmy windykacyjne podnoszą ceny ubezpieczenia ryzyka działalności gospodarczej, a banki podnoszą kryteria oceny zdolności kredytowych dla potencjalnych klientów. Jeżeli dodamy do tego jeszcze podwyżki stóp procentowych serwowane nam przez Radę Polityki Pieniężnej, to mamy pełen obraz nieprzyjaznych symptomów źle wróżących na przyszłość.

Zapraszam do lektury
Zenon Sztobryn
Redaktor Naczelny

Cały numer kwartalnika jest dostępny w postaci pliku PDF.


Pobierz wersje PDF (5.1MB)

Informacje na temat dostępu do wersji PDF lub drukowanej znajdują się tutaj.

Do przeglądania plików PDF można wykorzystać darmowy program Adobe Acrobat Reader.

Spis treści

z życia Izby

 • Rusztowania na Targach BUDMA 2011
 • Szkolenia dla użytkowników Rusztowań - moduł C projektu Euroscaffolder - sprostowanie
 • Rusztowanie Roku 2010 - 2011
 • Spotkanie branży rusztowaniowej w Hagen
 • Realizacje członków PIGR

przepisy prawne

 • Śmierć na rusztowaniu - lekceważenie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy powodem wypadków przy pracy

nauka i technika

 • Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy
  schematu statycznego rusztowań budowlanych - część I
 • Norma EN 1090-1 wprowadzona do stosowania
 • Program CoMoTel Rental - oczekiwana innowacja
 • Narty na... rusztowaniach

reklamy

 • GEDA
 • BFN-ARTE
 • RUBO

 


Archiwum

Tablica ogłoszeń