Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Kwartalnik 'Rusztowania' - numer 25/2011

Dział: Kwartalnik 'Rusztowania'

Szanowni Czytelnicy!

Wielokrotnie w moich wystąpieniach na różnych forach używałem sformułowania, że rusztowania systemowe to stosunkowo młoda branża. Zjawisko, które dzisiaj chciałbym skomentować być może wypełnia znamiona niedojrzałości wiekowej. Chodzi mi o relacje klient - sprzedawca, sprzedawca - hurtownik, hurtownik - producent. W branżach działających od stuleci panuje nienaganny porządek. Jeżeli chcemy się ubezpieczyć, to przychodzi do nas agent, załatwia wszystkie formalności, poznaje nas i obejmuje opieką. To on pamięta, kiedy trzeba odnowić polisę, wie jak zlikwidować szkodę, przysyła kartkę z życzeniami na imieniny. Jeżeli chcemy kupić samochód, to udajemy się do salonu, tam możemy obejrzeć model, który nas interesuje, uzyskać wszelakie informacje dotyczące marki, przyszłej transakcji i obsługi, a po zakupie zostajemy objęci opieką serwisową. W branży rusztowaniowej, poza kilkoma wyjątkami, jest zupełnie inaczej. Nie buduje się relacji z klientami. Niejednokrotnie handlowiec czy sprzedawca zainteresowany jest tylko marżą, nie interesuje go jakość rusztowania, atesty materiałowe surowców do produkcji, procedury obowiązujące u producenta, dokumentacja techniczna i ruchowa rusztowania. Najlepszym dostawcą rusztowania lub tylko jakiegoś jednego komponentu dla takiego oferenta jest firemka garażowa, która jeszcze wczoraj spawała bramy z materiałów odpadowych. Gatunek stali i dokładność wymiarowa jest dla takiej firmy pojęciem abstrakcyjnym. W procesie gospodarczym opisywany oferent i pseudoproducent wzajemnie się wspierają. Oferent u uznanego producenta kupuje kilka sztuk jakiegoś komponentu rusztowania, dostaje atest lub deklaracje zgodności na zakupiony produkt, a następnie tym świadectwem posługuje się w następnych transakcjach, sprzedając towar anonimowy, wykonany z niewiadomego materiału, znacznie odchudzony i niepowtarzalny wymiarowo. Pseudoproducent zapewnia swojego nabywcę o dobrej jakości wyprodukowanego komponentu rusztowania, a nabywca przyjmuje te zapewnienia na wiarę. To bardzo niezdrowy układ. Uważam, że przede wszystkim firma handlująca powinna budować dobre relacje z klientami, nie oszukiwać ich co do jakości produktów, informować o atestach, certyfikatach, deklaracjach zgodności, doradzać odnośnie rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych, oferować produkty ze sprawdzonych i uznanych wytwórni. Oczywiście analogiczne relacje powinny powstawać pomiędzy sprzedawcą a hurtownikiem i hurtownikiem a producentem. Opisywane zjawisko obserwuje się coraz częściej w Polsce, a także w niektórych krajach Europy.

Zapraszam do lektury
Zenon Sztobryn
Redaktor Naczelny

Cały numer kwartalnika jest dostępny w postaci pliku PDF.


Pobierz wersje PDF (63,4MB)

Informacje na temat dostępu do wersji PDF lub drukowanej znajdują się tutaj.

Do przeglądania plików PDF można wykorzystać darmowy program Adobe Acrobat Reader.

Spis treści

z życia Izby

 • Rusztowania tematem szkoleń brygadzistów firmy Skanska
 • Walne Zgromadzenie Niemieckiego Stowarzyszenia Rusztowaniowego - kwiecień 2011
 • 60-lecie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 • Realizacje członków PIGR
 • Konferencja z okazji Dnia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  w pracy
 • Co nowego u producentów rusztowań

przepisy prawne

 • Kontrole rusztowań na budowie

nauka i technika

 • Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy
  schematu statycznego rusztowań budowlanych - część II
 • Zapewnienie jakości w spawalnictwie zgodnie z normą EN ISO 3834
 • Środki transportu pionowego i urządzenia do prowadzenia prac na elewacjach

reklamy

 • GEDA
 • RAMIRENT
 • ULISSES/PIGR

 


Archiwum

Tablica ogłoszeń