Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Kwartalnik 'Rusztowania' - numer 26/2011

Dział: Kwartalnik 'Rusztowania'

Szanowni Czytelnicy!

Misją naszej redakcji i nadrzędnym jej celem jest informowanie oraz szeroko rozumiana edukacja czytelników działających w branży rusztowaniowej. Od początku istnienia naszego pisma zajmujemy się propagowaniem dobrych praktyk, ciekawych, nowoczesnych i profesjonalnych rozwiązań technicznych, piętnujemy bylejakość, pokazujemy niebezpieczne, niezgodne ze sztuką montażu konstrukcje rusztowaniowe, ostrzegamy przed patologiami na rynku i chęcią "chodzenia na skróty" niektórych firm produkujących i handlowych, sprzedających niepełnowartościowe i niesprawdzone rusztowania lub tylko niektóre łatwiejsze do wykonania komponenty rusztowaniowe.

Dzisiaj chciałbym zaapelować do klientów końcowych czyli użytkowników rusztowań, narażonych na skonsumowanie wymienionych wyżej nieprawidłowości, ponieważ to oni świadomie, czy poprzez brak wiedzy na temat kryteriów oceny walorów użytkowych rusztowania, dokonują zakupów a potem prowadzą prace na wysokości, wykorzystując zakupione rusztowania. Jakie błędy popełniają klienci przy zakupie rusztowań? Najczęściej powtarzającymi się zaniechaniami jest zgoda na:

- brak Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, w której powinny znajdować się podstawowe informacje o danym systemie rusztowania, sposobie montażu, stężeniach, kotwieniach, parametrach poszczególnych komponentów rusztowania, a także informacje o sposobie oznakowania, transportu, konserwacji i kryteriach eliminacji uszkodzonych komponentów z masy rusztowaniowej;

- brak certyfikatu lub deklaracji zgodności, które dokumentują przeprowadzenie badań oferowanego systemu rusztowania, pokazują zakres badań i kryteria według których badania prowadzono;

- brak oznakowania poszczególnych komponentów rusztowania, świadczących o zestawieniu kompletu ze składowych pochodzących z różnych źródeł, często takich, pod którymi producent nie chce się podpisać;

- brak wiedzy o producencie, który nie może być anonimowy. Dobrą praktyką byłoby zapoznanie klienta z procesem wytwarzania rusztowań, pokazanie mu hal produkcyjnych i urządzeń do produkcji, ponieważ niejednokrotnie mieniący się producentem oferent rusztowania w rzeczywistości producentem nie jest. Przedstawiciel handlowy powinien przekazać klientowi podstawową wiedzę o producencie, jego tradycji, profesjonalizmie, doświadczeniu, dopuszczeniach produktu do obrotu, a także zapewnić klienta o dobrych relacjach z producentem i swoim umocowaniu w kwestii jego reprezentacji;

- brak wiedzy oferenta rusztowania o samym produkcie, jego parametrach, składowych, przykładach zastosowań, wariantach konstrukcji i umiejętności zaprojektowania zestawu rusztowania.

Podsumowując powyższe, klient i jednocześnie użytkownik rusztowania po jego zakupie
powinien mieć świadomość, że w razie sytuacji stresowej na budowie może mieć oparcie w dostawcy poprzez dostęp do dokumentacji, obliczeń statycznych i wytrzymałościowych, profesjonalnej porady, a nawet do awaryjnej dostawy niekonwencjonalnych rozwiązań.

Zapraszam do lektury
Zenon Sztobryn
Redaktor Naczelny

Cały numer kwartalnika jest dostępny w postaci pliku PDF.


Pobierz wersje PDF

Informacje na temat dostępu do wersji PDF lub drukowanej znajdują się tutaj.

Do przeglądania plików PDF można wykorzystać darmowy program Adobe Acrobat Reader.

Spis treści

z życia Izby

 • Walne Zgromadzenie PIGR - czerwca 2011
 • Posiedzenie Zarządu i Grup Roboczych UEG
 • Rusztowania na XXV Konferencji Naukowo-Technicznej Międzyzdroje 2011
 • 15-lecie firmy Altrad-Mostostal
 • Nowa siedziba firmy BIS plettac
 • Posiedzenie komisji Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy
 • Sprawozdanie z Forum Rusztowaniowego 2011
 • Forum Rusztowaniowe 2011 - fotoreportaż
 • Konkurs "Rusztowanie Roku" 2011

nauka i technika

 • Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych - część III
 • Rozliczenia elementów na budowach w 3 minuty? Szalunki i rusztowania. Skuteczna innowacja!
 • Transport pionowy GEDA dla branży rusztowaniowej - warunki użytkowania w świetle polskich przepisów

reklamy

 • BHP-LEX, TELKA
 • HUCK
 • GEDA

 


Archiwum

Tablica ogłoszeń