Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Kwartalnik 'Rusztowania' - numer 31/2013

Dział: Kwartalnik 'Rusztowania'

Szanowni Czytelnicy!

Jeśli wierzyć dziesiątkom wypowiedzi wszelkiego formatu ekspertów i znawców procesów zachodzących w gospodarkach europejskich i światowych, które serwują nam codziennie media, to znajdujemy się u zmierzchu kryzysu lub mówiąc bardziej optymistycznie - u progu zbliżającej się koniunktury w gospodarce europejskiej. Jeszcze tylko musimy przetrwać pierwszy kwartał tego roku - mówią fachowcy, a od drugiego wszyscy będziemy rejestrować wzrosty sprzedaży. Zadaję sobie pytanie, czy z mojej perspektywy i z perspektywy branży rusztowaniowej można zaobserwować symptomy odradzającej się koniunktury? Kończą się dotacje unijne z puli projektów przeznaczonych do realizacji na lata 2007 - 2013, co źle wróży tworzeniu się nowych klientów potrzebujących usług budowlanych i nowych użytkowników rusztowań. Z drugiej strony, dzięki dotacjom już skonsumowanym, powstało mnóstwo nowych mikroprzedsiębiorstw, świadczących usługi na wyższym poziomie technicznym i wymuszającym podnoszenie tego poziomu u pozostałych, którzy będą musieli zaopatrzyć się w profesjonalne rusztowania. Większe, już istniejące i dobrze działające firmy, dzięki otrzymanym dotacjom na rozwój i innowacje, zaopatrzyły się w najnowocześniejszy sprzęt, pozwalający na tworzenie wyrobów na najwyższym poziomie technicznym i jakościowym. Logicznym jest, że takie firmy będą zdobywać nowych, coraz bardziej wymagających klientów.

Od pewnego czasu narasta tendencja tworzenia się zatorów płatniczych, co z pewnością nie jest dobre dla rozwoju gospodarki, ale z drugiej strony, w tym roku weszły w życie nowe przepisy prawa, które prawdopodobnie zdyscyplinują złych płatników.

Na targach BUDMA 2013 wystawi się zdecydowanie mniej firm, w tym tylko dwie z branży rusztowaniowej, co utwierdza stan stagnacji i mizerii w gospodarce naszego kraju, z drugiej strony, na przełomie roku w kilku firmach rusztowaniowych, nastąpiły poważne zmiany kadrowe w ich zarządach, co moim zdaniem sugeruje modyfikacje w strategiach rozwoju tych firm i nowe plany na przyszłość. Należałoby jeszcze wspomnieć o ciągle żywym i szkodliwym w naszej branży wątku chińskim, który wydaje się, że ma tendencje spadkowe. Być może niektórzy klienci przekonali się, że jedyne tylko kryterium ceny często zawodzi. Analizując przytoczone wyżej zaobserwowane zjawiska i fakty, nie podejmę się odpowiedzi na postawione na wstępie pytanie. Pozostawiam odpowiedź do indywidualnej oceny każdego czytelnika.

Zapraszam do lektury naszego pisma, szczególnie rekomendując artykuł wspólny, redagowany przez przedstawicieli kilku firm, a traktujący o szczegółach technicznych budowy ram, podstawowego komponentu funkcjonujących na rynku rusztowań systemowych.nkcjonujących na rynku rusztowań systemowych.

Zapraszam na strony naszego pisma.
Zenon Sztobryn
Redaktor Naczelny

Cały numer kwartalnika jest dostępny w postaci pliku PDF.


Pobierz wersje PDF

Informacje na temat dostępu do wersji PDF lub drukowanej znajdują się tutaj.

Do przeglądania plików PDF można wykorzystać darmowy program Adobe Acrobat Reader.

Spis treści

z życia Izby

  • Rusztowania na Targach BUDMA 2013
  • Seminarium "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie" BUDMA 2013
  • Uroczyste posiedzenie Komisji Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy w latach 2010-2012
  • Włączenie PIGR do prac nad normalizacją w zakresie rusztowań. Prace w komisji CEN / TC 53
  • Pamiętamy...

przepisy prawne

  • Co to jest SCC/VCA?

nauka i technika

  • Celem Resuscytacji krążeniowo--oddechowej (RKO) jest przywrócenie oddechu i krążenia. Według ratowników PIERWSZA POMOC. Jest ważna/jest najważniejsza? "TO TY RATUJESZ ŻYCIE".
  • Przykłady zastosowań rusztowań modułowych podczas prac w obiektach przemysłowych

reklamy

  • GEDA

 


Archiwum

Tablica ogłoszeń