Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Kwartalnik 'Rusztowania' - numer 36/2016

Dział: Kwartalnik 'Rusztowania'

W okresie świątecznym i na przełomie roku wszyscy jesteśmy dla siebie bardzo mili, składamy sobie życzenia wszelkiej pomyślności i dobrej przyszłości. Jeśli chodzi o przyszłość, to dominującym życzeniem dla naszych przyjaciół i nas samych jest to, żeby nadchodzący rok nie był gorszy niż ten upływający. Ponieważ otrzymałem dziesiątki takich życzeń, a rok 2014 był dla mnie w miarę dobry, to powinienem być spokojny o swoją pomyślność w nowym roku. Niestety, gdy przyglądam się otaczającej nas rzeczywistości, to spokój zmienia się w niepewność i zaczynam mieć wątpliwości, czy los ugnie się pod naporem tylu życzliwych mi przyjaciół i potraktuje mnie tak samo lub lepiej niż w poprzednim roku. Analizując aktualne wydarzenia, dostrzegam kilka zagrożeń dla stabilnej do tej pory i dynamicznie rozwijającej się polskiej gospodarki. Skończyły się dotacje unijne z puli projektów przeznaczonych do realizacji na lata 2007 - 2013, a te następne, tak obiecujące, nie mogą wystartować. Nowe dotacje na lata 2014-2020 przygotowywane są już tak długo, a nadal nie wiadomo jakie będą zasady i priorytety. Jeżeli nawet w maju, jak się przewiduje, rozpisane zostaną pierwsze konkursy, to chyba realizacji tych projektów nie uda się już rozpocząć w tym roku. Wiemy, że projekty dotowane z funduszy unijnych to przede wszystkim powstające inwestycje, to nowe miejsca pracy, to rozwój przedsiębiorczości i innowacji, to poprawa konkurencyjności i jakości produkcji, to także więcej kapitału w obrocie. Poprawa koniunktury gospodarki, która mogłaby wyniknąć z dotacji unijnych, to raczej perspektywa roku następnego.

Rok 2015 to rok wyborczy. W tym okresie na dalszy plan schodzą sprawy kraju, liczy się ponad wszystko zjednanie sobie wyborcy. Rządzący obawiają się zrobić cokolwiek, co mogłoby narazić ich na krytykę opozycji, która nie daje żadnych szans jakiejkolwiek inicjatywie, ponieważ gdyby taka zaistniała, to według prawdy subiektywnej i wybiórczych odpowiednio dobranych argumentów, zinterpretowana by została i przedstawiona elektoratowi jako układ, kolesiostwo, czy nieudolność. Poprawa koniunktury gospodarki, która mogłaby wynikać z działań nowego rządu wybranego w tegorocznych wyborach i mającego pewny i logiczny mandat do realizowania nawet nieatrakcyjnych reform, to raczej perspektywa roku następnego.

Przetaczająca się przez nasz region fala niestabilności waluty, uważanej jeszcze do niedawna za najpewniejszą w Europie, może spowodować niestabilność innych walut, w tym złotego, co z kolei może zakłócić równowagę panującą od kilku lat na rynku surowców. Moim zdaniem wahające się z miesiąca na miesiąc ceny materiałów do produkcji, to jedno z najniebezpieczniejszych zjawisk tworzących chaos w gospodarce. Zmieniające się ceny surowców, czy zmiany kursów walut stają się pożywką dla spekulantów, ryzykantów i tzw. łowców okazji. W takiej sytuacji nie myśli się o podnoszeniu jakości produkcji, nie ma pomysłów na innowacje, nie ma czasu na wdrożenia i rozwój, jest w zamian potrzeba ryzykownych zakupów materiałów do produkcji, przymus ciągłego przeliczania kosztów produkcji i żywotnego dla handlowca w tym czasie dylematu - czy sprzedać dziś produkt z punktu widzenia ekonomii wyprodukowany z zyskiem, czy dokonać korekty aktualnych cen surowców potrzebnych do odtworzenia produktu i odmówić sprzedaży do czasu uaktualnienia cen rynkowych. Mimo opisanych ryzyk, z którymi możemy się zderzyć w niedalekiej przyszłości, podjąłem zobowiązanie noworoczne, że moja firma zwiększy przychody w tym roku jak mi życzyli moi przyjaciele i nie zamierzam z moich planów zrezygnować nawet w przypadku zaistnienia najgorszego scenariusza zagrożeń opisywanych wyżej, które mam nadzieję nie spełnią się.

Zapraszam do lektury.

Zenon Sztobryn
Redaktor Naczelny

Cały numer kwartalnika jest dostępny w postaci pliku PDF.


Pobierz wersje PDF

Informacje na temat dostępu do wersji PDF lub drukowanej znajdują się tutaj.

Do przeglądania plików PDF można wykorzystać darmowy program Adobe Acrobat Reader.

Spis treści

z życia Izby

 • Konferencja "Transport pionowy przy budowie i eksploatacji rusztowań"
 • PIGR na posiedzeniu Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie
 • Posiedzenie partnerów Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych
 • Walne Zgromadzenie UEG Luksemburg 2014
 • Warsztaty "Projektowanie rusztowań i urządzeń technologicznych"
 • PIGR na obchodach 95-lecia Państwowej Inspekcji Pracy
 • Rusztowanie Roku 2015

przepisy prawne

 • Przepisy prawne w rusztowaniach

nauka i technika

 • Badania laboratoryjne modułowych rusztowań budowlanych
 • Warunki techniczne urządzeń transportu pionowego wykorzystywanych przy robotach rusztowaniowych

reklamy

 • Ramirent
 • GEDA
 • Layher

 


Archiwum

Tablica ogłoszeń