Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Kwartalnik 'Rusztowania' - numer 37/2015

Dział: Kwartalnik 'Rusztowania'

Podstawowym działaniem statutowym Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań jest szeroko rozumiana edukacja osób zajmujących się rusztowaniami. Dotyczy to statyki rusztowania i jego konstrukcji, techniki i rozwiązań systemowych, budowy i eksploatacji, montażu i demontażu, a także bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach. Realizacja przyjętych zadań odbywa się poprzez organizowanie licznych szkoleń o charakterze technicznym, publikacje kwartalnika, stworzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowo - edukacyjnych, w tym skryptu do nauki zawodu montażysty rusztowań, udział w konferencjach, sympozjach i forach odbywających się w ramach imprez targowych, branżowych i jubileuszowych.

Jednym z ostatnich dużych projektów w tym zakresie było opracowanie przez zespół ekspertów Izby unikalnego kursu skierowanego do osób nadzorujących prace rusztowaniowe - kursu na "Specjalistę nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań", który z powodzeniem jest realizowany od 2010 r. Kurs cieszy się dużym zainteresowaniem, a na dzień dzisiejszy rezultatem tego działania jest wydanie 556 zaświadczeń - certyfikatów osoby kompetentnej do nadzoru przy budowie i eksploatacji rusztowań oraz upowszechnienie dobrej praktyki posiadania uprawnień specjalisty, czy nawet wymogu ich posiadania w przypadkach wielu dużych budów.

Innym zagadnieniem, które często mnie nurtuje i które dla swoistej równowagi chciałbym teraz poruszyć, to kwestia certyfikatu bezpieczeństwa na zgodność z normami w odniesieniu do konstrukcji rusztowania. Moim zdaniem, ani Izba, ani tym bardziej IMBiGS, który wydaje takie certyfikaty, nie przedsięwzięli odpowiednich działań dla spotęgowania rangi i powagi posiadania takiego dokumentu. Do tej pory nie powstał tak jak w przypadku specjalisty nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań jakiś projekt, który upowszechniałby przekonania wśród użytkowników rusztowań, że posiadanie certyfikatu ma duże znaczenie, że certyfikowany producent to bezpieczne rusztowanie i gwarancja jakości oraz świadomość bezstresowej pracy na wysokości. Pisałem kilkakrotnie w tym miejscu, między innymi o tym, że cena nie może być jedynym, czy najważniejszym kryterium do podjęcia decyzji o wyborze rodzaju rusztowania, kilkukrotnie spotkałem się z wypowiedziami na ten temat, ale takie pojedyncze głosy, to stanowczo za mało do popularyzacji powagi certyfikatu bezpieczeństwa.

Zapraszam do lektury.

Zenon Sztobryn
Redaktor Naczelny

Cały numer kwartalnika jest dostępny w postaci pliku PDF.


Pobierz wersje PDF

Informacje na temat dostępu do wersji PDF lub drukowanej znajdują się tutaj.

Do przeglądania plików PDF można wykorzystać darmowy program Adobe Acrobat Reader.

Spis treści

z życia Izby

 • Targi BUDMA 2015
 • Konferencja "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie"
 • Gala Builder Awards 2015
 • Walne Zgromadzenie Niemieckiego Związku Rusztowaniowego - Bundesfachtagung Gerüstbau 2015
 • Spotkanie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP z liderami organizacji środowiska budowlanego

przepisy prawne

 • Przepisy prawne dotyczące rusztowań
 • Rusztowania na konferencji "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie"
 • Eksploatacja rusztowań budowlanych w świetle wyników kontroli PIP 2014 r. na przykładzie woj. świętokrzyskiego

nauka i technika

 • Krzyżówka
 • Docieplenia z firmą GEDA - więcej możliwości

reklamy

 • ULMA / RAMIRENT
 • LAYHER
 • GEDA

 


Archiwum

Tablica ogłoszeń