Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Kwartalnik 'Rusztowania' - numer 39/2015

Dział: Kwartalnik 'Rusztowania'

Jest oczywistym, że każda osoba lub firma decydująca się na świadczenie usług rusztowaniowych musi wcześniej udać się do producenta rusztowań i zakupić jakąś pierwszą pulę rusztowań. Jest to bardzo prosta operacja, ponieważ wybrany przez przedsiębiorcę producent zaoferuje swój produkt zbadany, sprawdzony, przeliczony pod względem wytrzymałościowym i kompletny. Producent wyda także Klientowi certyfikat będący dowodem odpowiedzialności za produkt, oraz Dokumentację Techniczno-Ruchową. Sprawa bardziej się komplikuje, kiedy przedsiębiorca będzie chciał zakupić rusztowanie w firmie handlowej lub będzie chciał dokupić pewne komponenty rusztowań do posiadanego już zestawu. W takim przypadku kluczową sprawą jest uzyskanie zapewnienia od sprzedawcy, że wszystkie komponenty zestawu przeszły badania i wchodzą w zakres odpowiedzialności producenta za produkt w ramach przedłożonej dokumentacji. Należy mieć zawsze na uwadze i pamiętać o tym, że rusztowania to specyficzne rozwiązania techniczne o skomplikowanej konstrukcji, służące do utrzymywania na wysokości osób, materiałów i sprzętu. W związku z tym niezwykle istotnym jest to, ażeby każde wznoszone rusztowanie było stabilne, znosiło wymagające warunki atmosferyczne i wytrzymywało założone obciążenia, a tym samym ażeby praca na nim była absolutnie bezpieczna dla pracowników. Dlatego też każdy element rusztowania powinien być dopuszczony do użytku tylko w sytuacji, gdy jego parametry materiałowe i konstrukcyjne nie pozostawiają cienia wątpliwości co do poprawności jego wykonania. Taki produkt musi po pierwsze zostać prawidłowo zaprojektowany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Po drugie producent winien zadbać o materiał do produkcji w najlepszym gatunku. Po trzecie produkt musi być wytworzony w procesie produkcyjnym objętym na każdym etapie kontrolą jakości, a sam cykl produkcyjny powinien spełniać najwyższe standardy i odpowiadać najsurowszym wymogom. Wreszcie końcowy efekt cyklu produkcyjnego - po uzyskaniu rekomendacji działu kontroli - musi zostać odpowiednio przebadany przez producenta, a zatem poddany specjalnym testom wytrzymałościowym - osobno i w połączeniu z innymi elementami w zestawie. Dopiero spełnienie wszystkich tych warunków legitymuje producenta do wprowadzenia towaru na rynek. Jeżeli producenta lub producentów na rynku reprezentuje firma handlowa, to ta firma powinna mieć pełną wiedzę i dokumenty świadczące o pochodzeniu wszystkich komponentów zestawu, a także o własnościach wytrzymałościowych i funkcyjnych każdego oferowanego komponentu.

Zapraszam do lektury.

Zenon Sztobryn
Redaktor Naczelny

Cały numer kwartalnika jest dostępny w postaci pliku PDF.


Pobierz wersje PDF

Informacje na temat dostępu do wersji PDF lub drukowanej znajdują się tutaj.

Do przeglądania plików PDF można wykorzystać darmowy program Adobe Acrobat Reader.

Spis treści

z życia Izby

 • Walne Zgromadzenie UEG 2015 w Finlandii
 • Specjalista nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań
 • Wręczenie Nagród Państwowej Inspekcji Pracy
 • Laureaci konkursu "Rusztowanie Roku" 2015
 • Zasłużeni dla branży rusztowaniowej

przepisy prawne

 • Przepisy prawne dotyczące rusztowań
 • Rusztowania na konferencji "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie"
 • Eksploatacja rusztowań budowlanych w świetle wyników kontroli PIP 2014 r. na przykładzie woj. świętokrzyskiego

nauka i technika

 • Rusztowania budowlane w programach kształcenia na kierunku Budownictwo
 • GEDA-Dechentreiter GmbH & Co.KG w zastosowaniach przemysłowych cz. 2

reklamy

 • XERVON
 • GEDA
 • BFN

 


Archiwum

Tablica ogłoszeń