Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Rusztowania w przepisach

Przepisy 

Obowiązujące na dzień dzisiejszy w Polsce przepisy dotyczące rusztowań to:

 • ustawy,
 • rozporządzenia.

Są to dokumenty, które stanowią zbiór zasadniczych nakazów, zakazów i wytycznych przy budowie i eksploatacji rusztowań. Na bazie tych dokumentów przeprowadzane są kontrole rusztowań przez organa kontrolne, jakimi są PIP i GUNB.

Powyższy zestaw zawiera 9 grup przepisów:

 1. Grupa przepisów związana z kodeksem pracy, prawem budowlanym, uprawnieniami, bhp
 2. Grupa przepisów związana z UDT
 3. Grupa przepisów związana z zamówieniami publicznymi
 4. Grupa przepisów związana z normami certyfikacją, normalizacją
 5. Grupa przepisów związana z kosztorysami
 6. Grupa przepisów związana z PKD i PKWiU
 7. Grupa przepisów związana z zatrudnianiem pracowników
 8. Grupa przepisów związana z działalnością gospodarczą, finansami, podatkami
 9. Grupa przepisów innych

Najważniejszym przepisem dotyczącym rusztowań jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych. Rozporządzenie to jest nowelizacją rozporządzenia z 1972 r. znanym pod obiegową nazwą "13". Można przyjąć, że jest to najważniejsze rozporządzenie dotyczące branży rusztowaniowej. W rozdziałach 8 - "Rusztowania budowlane i pomosty robocze" oraz w rozdziale 9 - "Roboty na wysokości", przedstawia ogólne wymagania w zakresie wszystkich rusztowań i podestów ruchomych i zawiera wymagania; prawne, ergonomiczne, w zakresie konstrukcji rusztowań, bhp oraz w stosunku do rusztowań jezdnych i podestów ruchomych.

Innym ważnym przepisem dla wykonywania zawodu montera rusztowań jest rozporządzenie w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Przepis ten po raz pierwszy w 2001 r. ustanawia konieczność posiadania uprawnień przy budowie rusztowań oraz określa zasady i tryb nadawania tych uprawnień. Jest to niewątpliwie ważny krok dla branży rusztowań, ponieważ, do tego czasu prawo nie przewidywało konieczności ich posiadania przez monterów. Oba rozporządzenia i ich zapisy wraz z komentarzem są zamieszczone w rozdziale 2 podręcznika PIGR - "Rusztowania budowlane - Nowoczesne systemy rusztowań"

Kup skrypt

Normy 

Normy związane z rusztowaniami możemy podzielić przede wszystkim na normy podstawowe   w zakresie obliczeń statycznych i normy przedmiotowe.

Najważniejsze normy dotyczące rusztowań to:


Archiwum

Tablica ogłoszeń