Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

"RUSZTOWANIA BUDOWLANE - Nowoczesne systemy rusztowań roboczych"

"Rusztowania Budowlane - Nowoczesne systemy rusztowań roboczych"
to skrypt do nauki zawodu montażysty rusztowań.

Jest pierwszym i jedynym tego typu opracowaniem w Polsce!

  1. Skrypt - informacje

  2. Formularz zamówienia

  3. Ceny i rabaty

Skrypt - informacje 
Autorzy:

Danuta Gawęcka, Dariusz Gnot, Piotr Kraszkiewicz, Andrzej Piłka, Tadeusz Woźniak

Wydawca:

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, 2006

Opracowanie bazuje na wieloletnim doświadczeniu członków Izby, jest proste i łatwe w odbiorze, szeroko zilustrowane wieloma przykładami różnych systemów stosowanych na rynku budowlanym. Forma skryptu umożliwia szybkie i praktycznego korzystanie z podręcznika. Całość materiału mieści się na 305 stronach i zawiera oprócz szerokiej ilustracji omawianych zagadnień również dużo syntetycznych podsumowań i wyróżnień w postaci tabel schematów lub zestawień najistotniejszych elementów danego rozdziału. Zastosowana forma skoroszytu umożliwia w przyszłości, uzupełnianie materiału o dalsze rozdziały, sukcesywnie uzupełniane przez Izbę jak i inne materiały użyteczne w pracy zawodowej czytelnika pozwalając na skompletowanie indywidualnego niezbędnego każdemu, kompendium wiedzy dotyczącej rusztowań. Format A4 umożliwia prezentacje grafiki w sposób dostateczne czytelny Całość składa się z 10 rozdziałów w tym pakietu przykładowych pytań weryfikujących wiedzę, przydatnych przy zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Istotne działy np. przepisy, zasady montażu czy bhp. zostały wyróżnione specjalnymi przekładkami umożliwiając szybki dostęp do potrzebnych informacji bez konieczności zaglądania do obszernego spisu treści [plik PDF].

Dodatkowo oferujemy prezentacja multimedialną na płycie CD zawierającą większość najistotniejszych grafik ( zdjęć, tabel, zestawień, wykresów oraz schematów ) zawartych w skrypcie w zestawieniu chronologicznym i wg. układu skryptu, jako pomoc dla tych wszystkich którzy parają się szkoleniem w zakresie montażu rusztowań celem ich wykorzystania w trakcie szkoleń.

      skrypt.jpg (9428 bytes)

skrypt_cd.jpg (10884 bytes)

Formularz zamówienia 

Informujemy, że I wydanie Skryptu uległo wyczerpaniu.
Już wkrótce poinformujemy Państwa o terminie ukazania się wydania II.

Cennik i rabaty

Informujemy, że I wydanie Skryptu uległo wyczerpaniu.
Już wkrótce poinformujemy Państwa o terminie ukazania się wydania II.


Archiwum

Tablica ogłoszeń