Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Rodzaje i zastosowanie osprzętu do rusztowań

Dział: Informacje techniczne

Osłony 

Na dzisiejszych placach budów bardzo często spotykamy rusztowania, które pokryte są różnymi systemami osłon stanowiące kolejny rodzaj zabezpieczenia prac wykonywanych na tych konstrukcjach. Do najpopularniejszych zaliczają się:

  • siatki
  • plandeki
  • plandeki koderowe
  • systemy osłon szczelnych
  • siatki bezpieczeństwa

Wszystkie te systemy mają na celu ochronę zarówno ludzi, sprzętu jak i elewacji obiektów, dla których stawiane jest rusztowanie przed: czynnikami atmosferycznymi i czynnikami środowiskowymi (wynikającym z technologii wykonywania niektórych robót jak piaskowanie usuwanie azbestu, starych powłok malarskich). Ponadto osłony stanowią ochronę ludzi przebywających w obrębie rusztowania i poza nim, przed upadkiem materiału i sprzętu używanego przy budowie tych obiektów. Zastosowanie powyższych systemów ochronnych pozwala niejednokrotnie na terminowe wykonanie robót niezależnie od warunków atmosferycznych a także przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Warto podkreślić rolę siatek bezpieczeństwa, bowiem oprócz ochrony jw. służą do ochrony ludzi - pracowników przed upadkiem. Więcej na temat osłon ich roli i zastosowania w rozdziale 6 podręcznika PIGR.

Kup skrypt

Systemy transportu pionowego ludzi i sprzętu 

W celu montażu rusztowania a potem efektywnego jego eksploatowania potrzebne jest niejednokrotnie zastosowania odpowiedniego do danych prac, systemu transportu pionowego zarówno odnoszącego się do transportu materiału, sprzętu jak i ludzi. Są to:

  1. Wciągarki-wysięgniki transportowe
  2. podesty ruchome masztowe, wieże szybowe
  3. dźwigi budowlane towarowe
  4. dźwigi budowlane towarowo - osobowe

Więcej informacji na temat montażu ww. urządzeń, norm i przepisów z zakresu techniki bezpieczeństwa a także przyczyny awarii i nieszczęśliwych wypadków przy ich eksploatacji znajduje się w rozdziale 6 podręcznika PIGR

Kup skrypt


Archiwum

Tablica ogłoszeń