Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Budowa rusztowań - technologia montażu i demontażu

Dział: Informacje techniczne

Prawidłowa organizacja prac montażowych jest niezwykle ważnym elementem całego procesu budowy konstrukcji rusztowań, który skutkuje zarówno sprawnym montażem jak i przede wszystkim jest gwarantem bezpiecznej pracy monterów i pozostałych użytkowników rusztowań. Przystępując do realizacji zlecenia montażu rusztowań należy wszelkie czynności wykonywać wg ściśle określonych etapów robót.

Więcej na temat kolejnych etapów w tym:

 • czynności poprzedzające rozpoczęcie montażu
 • szkolenia stanowiskowe
 • załadunek, transport, rozładunek rusztowania do montażu
 • wygradzenie strefy niebezpiecznej
 • wyposażenie montera rusztowań
 • montaż rusztowań:
 • ramowych,
 • modułowych w tym
 • technologia montażu z modułu rusztowań fasadowych, przestrzennych i kolumnowych,
 • ze stałym klinem,
 • jezdnych,
 • typu "warszawskie"
 • przygotowanie rusztowania do odbioru
 • zabezpieczenie przed przypadkowym użytkowaniem
 • kontrola całego rusztowania wg. list kontrolnej
 • montaż szczególnych elementów rusztowania:
 • narożniki
 • poszerzenie pomostu
 • zmiana długości modułu skrajnego pionu
 • przesunięcie osi rusztowania
 • daszki ochronne
 • przejścia i przejazdy
 • rusztowania ochronne

w rozdziale 5 podręcznika PIGR

Kup skrypt


Archiwum

Tablica ogłoszeń