Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Dokumentacja rusztowań

Dział: Informacje techniczne

Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. Dokumentacje rusztowania powinna składać się z:

  1. Instrukcji montażu eksploatacji rusztowania - opracowaną przez producenta rusztowań

  2. Projektu technicznego - sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania, który nie jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada,

  3. Dokumentu stwierdzający, ze elementy rusztowania zostały poddane przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa ( np. certyfikat "B")

  4. Protokół odbioru rusztowania do eksploatacji z załącznikami:

  • protokół kotwienia
  • protokół pomiaru uziemienia rusztowania (jeśli jest wymagany)
  • protokół pomiarów geodezyjne (jeśli jest wymagany)
  • informacja o stanie podłoża (jeśli jest wymagany)

Zawartość instrukcji montażu i eksploatacji (czasami używana jest nazwa DTR) opisana jest w rozdziale 4 podręcznika PIGR

Kup skrypt


Archiwum

Tablica ogłoszeń