Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Historia - czyli rozwój rynku rusztowań w Polsce

Dział: Informacje techniczne

Współczesne rusztowania znacznie różnią się od tych stosowanych w Polsce jeszcze 10-15 lat temu, kiedy podstawowym rusztowaniem używanym na placach budowy były rusztowania o konstrukcji rurowo-złączkowej oraz tzw. rusztowania warszawskie. W dziedzinie rusztowań lata 90-te przyniosły w Polsce duże zmiany. Przede wszystkim pojawiły się nowoczesne, systemowe rusztowania. Projektowanie, budowa i eksploatacja rusztowań stały się w związku z tym bardzo istotnym elementem całego procesu budowlanego i to nie tylko z uwagi na swoją złożoność czy zakres, ale przede wszystkim, dlatego, że rusztowanie jest nadal miejscem pracy człowieka, szczególnie narażonym na niebezpieczeństwo. Świadczą o tym niestety statystyki wypadkowości. Nadal drugie miejsce w tych rankingach zajmuje budownictwo a w nim, jako pierwsze to upadki z wysokości w tym z rusztowania.

Stare rusztowania powoli wypierane są z rynku, jako mniej bezpieczne. Technologia wykonania nowoczesnych rusztowań oraz ich montaż, pod względem technicznym oraz w dziedzinie bhp o kilka kroków przewyższające te, które do tej pory były stosowane. Nowo budowane obiekty, coraz wyższe, o złożonej linii architektonicznej, oraz szerokie zastosowanie rusztowań w przemyśle, wymagają od realizatorów budów współpracy ze specjalistycznymi firmami zajmującymi się rusztowaniami. Wymagania w stosunku do rusztowań (funkcjonalność, bezpieczeństwo, uniwersalność, itp.) określone są nie tylko przez bezpośredniego wytwórcę i użytkownika - plac budowy, lecz również przez osoby trzecie, np. instytucje certyfikujące, inspekcje nadzorujące, instytuty normalizacyjne, instytuty badawcze wydające atesty, itp. Już dzisiaj polscy producenci produkują rusztowania, które posiadają certyfikaty bezpieczeństwa na montaż do wysokości 60 m, a firmy montujące wykonują nawet ponad 100-metrowe konstrukcje z rusztowań. Produkuje się również kompletne systemy rusztowań i ich wybrane, wymagające dużej pracochłonności, elementy na eksport.

     


Archiwum

Tablica ogłoszeń