Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Informacje techniczne

Budowa i eksploatacja rusztowań to obszar zwiększonego ryzyka wystąpienia upadku z wysokości, to również przestrzeń występowania nieprawidłowości mogących doprowadzić do katastrofy w wyniku, której tracą życie lub zdrowie pracownicy. Tak się niestety zbyt często dzieje, o czym świadczą niezmiennie od lat statystyki wypadkowości. Dlatego tak ważnym jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności zarówno tych, którzy konstrukcje z rusztowań budują jak i tych, którzy je eksploatują.

Jesteśmy jedyną w Polsce organizacją, której podstawową działalnością są rusztowania i której zarówno prawem jak i obowiązkiem statutowym jest krzewienie wiedzy i szkolenie z zakresu działalności budowlano-rusztowaniowej.


Archiwum

Tablica ogłoszeń