Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Oznakowanie rusztowań

Dział: Informacje techniczne

Jest parę ważnych powodów oznakowania elementów rusztowań:

  • oznaczanie uwiarygodnia wyrób poprzez identyfikacje producenta, dając tym samym możliwość kontroli,
  • stanowi gwarancję załatwienia reklamacji, ( daje jasność, co do daty produkcji, a więc określa okres gwarancji)
  • oznakowany element może podlegać niezależnym osądom porównawczym,
  • daje możliwość katalogowania wyrobu.

Nie znakują swoich wyrobów tacy producenci, którzy nie chcą się identyfikować ze swoim wyrobem, często wiąże się to z dużym prawdopodobieństwem, że produkt nie spełnia warunków technicznych dla rusztowań określonych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, a co za tym idzie nie daje gwarancji bezpieczeństwa pracy pracowników pracujących na rusztowaniach.

Wg wymagań IMBiGS cechowanie powinno odpowiadać następującym kryteriom:

  • każda część nośna rusztowania powinna być ocechowana w sposób trwały, odporny na warunki atmosferyczne
  • oznakowanie części nośnych powinno umożliwić identyfikację producenta oraz roku produkcji.
  • oznakowanie powinno być tak wykonane, aby było czytelne przez cały czas użytkowania elementu.
  • dokumentacja towarzysząca powinna zawierać instrukcję cechowania.


Archiwum

Tablica ogłoszeń