Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Rodzaje rusztowań na rynku polskim

Dział: Informacje techniczne

W praktyce i przepisach funkcjonuje wiele różnych podziałów rusztowań, ale generalnie można podzielić je na cztery podstawowe grupy w zależności od budowy ich konstrukcji, sposobu użytkowania, zastosowania do ich wykonania materiałów oraz sposobu kotwienia, czyli sposobu przenoszenia obciążeń.

Szczegółowy opis poszczególnych rodzajów rusztowań ich zastosowanie i najważniejsze cechy zostały przedstawione w rozdziale 3 podręcznika PIGR - "RUSZTOWANIA BUDOWLANE - Nowoczesne systemy rusztowań"

Kup skrypt

Definicje 

Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno, jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne. W przypadku, kiedy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji jest nazywane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym.

Podstawowe elementy rusztowania systemowego i nie systemowego 

Rusztowanie systemowe

Podstawowe elementy składowe rusztowania systemowego roboczego w kolejności alfabetycznej wraz z ich określeniami i rysunkami wraz ze schematem, zostały przedstawione w rozdziale 3 podręcznika PIGR -" RUSZTOWANIA BUDOWLANE - Nowoczesne systemy rusztowań"

Kup skrypt

Rusztowanie niesystemowe

Rusztowania stojakowe tzw. rurowo-złączkowe w świetle normatywów UE zaliczane są do kategorii rusztowań niesystemowych tzn. takich, w których wymiary siatki konstrukcyjnej nie są jednoznacznie narzucone przez ściśle powiązane z tymi elementami części złączne. Oznacza to, że monterzy budując rusztowanie niesystemowe w warunkach budowy, muszą sami ustalać położenie wszystkich łączonych elementów decydujących o wymiarze siatki konstrukcyjnej (pionowości stojaków, rozmieszczenia stężeń i zakotwień). Podstawowe elementy składowe rusztowania niesystemowego z określeniami i rysunkami wraz ze schematem, zostały przedstawione w rozdziale 3 podręcznika PIGR -" RUSZTOWANIA BUDOWLANE - Nowoczesne systemy rusztowań"

Kup skrypt

Systemy rusztowań na rynku polskim 

Na świecie, w europie oraz w Polsce rusztowania produkowane są przez różnych producentów. Każdy z producentów tak projektuje swoje rusztowania, aby różniły się one od rusztowań innych. Różnice te dotyczą zwykle sposobu i formy połączenia elementów stałych jak naroża ram czy też sposobu połączeń np. rygli lub poprzeczek ze stojakami. Właśnie po kształcie tych elementów oraz metodzie i sposobie ich łączenia na pierwszy rzut oka można określić, z jakim systemem mamy do czynienia.

Systemy w PIGR wg alfabetu:

Altrad Mostostal, Haki, Hunnebeck, Krause, Layher, Peri, Pionart, Pico, Plettac, Rew Ton, Ringer, Rubo, Rux, Termosprzęt, Thyssen, Hunnebeck, ULMA, UNI FORM, +8

Na rynku używane są jeszcze inne systemy jak, Delta, SGB i inne.


Archiwum

Tablica ogłoszeń