Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Użytkownik rusztowań - pracownik wykonujący pracę z podestu rusztowania

Dział: Szkolenia

Prace na wysokości, a do takich należy obszar zarówno wznoszenia, jaki i eksploatacji rusztowań, zalicza się do najbardziej wypadkogennych. Na bazie doświadczenia, obserwacji i statystyk, szacujemy, że w odniesieniu do rusztowań najwięcej wypadków, bo przeszło 50%, zdarza się podczas ich eksploatacji, dlatego też tak ważnym jest, aby osoby wykonujące prace z rusztowań miały świadomość zagrożeń, jakie one ze sobą niosą. Na dzień dzisiejszy w Polsce nie ma obowiązku odrębnego szkolenia w tym zakresie jednak, rzeczywistość i statystyki wypadków wskazują, że jest to konieczność Aktualnie PIGR czyni starania, aby obowiązek szkoleń pracowników wykonujących prace z rusztowań znalazł się w przepisach.

Wychodząc naprzeciw potrzebom, Izba opracowała odpowiednie szkolenia. W szkoleniu, które trwa 5h lekcyjnych przekazujemy podstawową, niezbędną dla tej grupy pracowników wiedzę w zakresie:

  • Wymaganie dotyczące terminologii, nadzoru i kontroli przy eksploatacji rusztowań

  • Dostęp na rusztowania bezpieczne poruszanie się po nim

  • Obciążenia rusztowania

  • Bezpieczne poruszanie się po rusztowaniu

  • Uwzględnianie innych prac na placu budowy

  • Zgłaszanie nieprawidłowości i niebezpiecznych zdarzeń

Szkolenie adresowane jest do osób użytkujących rusztowanie jak np. murarz, malarz, instalator itp. Szkolenie zawiera ćwiczenia z identyfikacji błędów i zagrożeń wynikających z nieprawidłowo wzniesionej lub eksploatowanej konstrukcji rusztowania. Uczestnicy szkolenia otrzymują odpowiednie materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie PIGR o ukończeniu szkolenia ww. zakresie.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać w biurze izby telefonicznie 22/828-03-41 lub e-mailowo biuro@rusztowania-izba.org.pl.

     slajd_1_pracownik.jpg (9767 bytes)

slajd_2_pracownik.jpg (9411 bytes)

slajd_3_pracownik.jpg (10846 bytes)

slajd_4_pracownik.jpg (10778 bytes)

slajd_5_pracownik.jpg (14949 bytes)

 


Archiwum

Tablica ogłoszeń