Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Użytkownik rusztowań - kadra inżynieryjno - techniczna

Dział: Szkolenia

Szkolenia w zakresie bezpiecznej budowy i eksploatacji rusztowań prowadzimy od przeszło 15 lat, szkolimy członków PIIB i OIIB inżynierów na różnego rodzaju konferencjach jak np. na Warsztatach Inżynierów Budownictwa, inspektorów PIP z całej Polski, członków innych organizacji jak PZITB, NOT, studentów, pracowników firm budowlano -remontowych.

Pragniemy podkreślić, że jesteśmy jedyną organizacją w Polsce reprezentującą branże rusztowaniową. Prezentujemy wysoki profesjonalizm w podejściu, formie i treści przeprowadzanych szkoleń. Mamy w tym zakresie duże doświadczenie. Wydajemy podręczniki, publikujemy merytoryczne artykuły zarówno w wydawanymod 6 lat kwartalniku, unikalnej pozycji na rynku, jak i w większości technicznych periodyków. Organizujemy liczne konferencje i seminaria we współpracy i z poparciem instytucji i urzędów państwowych. Rekomendacją niech będzie fakt, że od wielu lat, cyklicznie wraz z Państwową Inspekcją Pracy na targach Budma prezentujemy zagadnienia ważne dla bezpieczeństwa budowy i eksploatacji rusztowań wspólnie szkoląc w tym zakresie zarówno inspektorów pracy, jaki i inny personel techniczny.

Każde szkolenie jest przygotowane w postaci nowoczesnej przystępnej prezentacji multimedialnej bogato zilustrowanej przykładami w postaci zdjęć, animacji lub filmów. Bazujemy na aktualnych materiałach producentów nowoczesnych systemów rusztowaniowych funkcjonujących zarówno w Europie jak i w Polsce oraz na wieloletnim doświadczeniu naszych kolegów praktyków zrzeszonych w Izbie. Czas trwania szkoleń w zależności od modułów to 3 - 5 godzin.

Oferta szkoleniowa dla tej grupy obiorców jest bardzo bogata. Oprócz podstawowego szkolenia pt. Wszystko o rusztowaniach, stanowiącego kompendium podstawowej wiedzy oferujemy opracowane na bazie potrzeb rynku, szereg modułów szkoleniowych:

 1. Uregulowania prawne w zakresie budowy, dopuszczenia do użytkowania i eksploatacji rusztowań.

 2. Normy polskie i europejskie dla rusztowań.

 3. Bezpieczny montaż i eksploatacja rusztowań budowlanych.

 4. Stateczność ogólna w projektowaniu budowie i eksploatacji konstrukcji rusztowania.

 5. Zagrożenia i wypadki na rusztowaniach - analiza przyczyn i najczęściej popełnianych błędów na przykładzie kontroli budów i katastrof budowlanych z udziałem rusztowań.

 6. Błędy montażu i eksploatacji rusztowań.

 7. Podstawy projektowania rusztowań.

 8. Problematyka projektowania rusztowań w ujęciu systemowym.

 9. Zasady kształtowania konstrukcji z rusztowań.

 10. Konstruowanie obiektów tymczasowych na bazie elementów rusztowań.

 11. Rusztowania typowe i nietypowe - projektowanie, budowa i eksploatacja.

 12. Rusztowania ochronne- rola, zastosowanie i technologia montażu.

 13. Siatki bezpieczeństwa - rola, zastosowanie i technologia montażu.

Powyższy katalog nie wyczerpuje naszych możliwości opracowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu rusztowań. Każdorazowo na życzenie i wg potrzeb możemy przygotować taki materiał, jaki odpowiada aktualnym potrzebomzamawiającego. Na życzenie, możemy również przeprowadzić na zakończenie każdego ze szkoleń test sprawdzający poziom przyswojonej wiedzy i wydać stosowny dokument.

Szczególny nacisk kładziemy na zagadnienia:

 • kontrola prawidłowości budowy (stateczność ogólna, posadowienie, kotwienie i stężenie) i eksploatacji rusztowań, czyli jak prawidłowo zbudować konstrukcje rusztowania

 • bezpieczeństwo rusztowań w trakcie ich użytkowania w tym procedury kontroli (odbiór rusztowań do eksploatacji, kontrole codzienne, dekadowe, doraźne)

 • dokumentacja rusztowań (instrukcje montażu i eksploatacji, dokumentacja techniczna, projekt i analiza statyczna, uziemienie, stan podłoża itp.)

 • przepisy prawne,

 • normy (w tym w odniesieniu do Eurokodów)

 • błędy montażu i eksploatacji ilustrowane przykładami z budowy

Jednym słowem szkolimy, według jakich zasad i na bazie, jakich przepisów prawidłowo zbudować i eksploatować rusztowanie. Zaletą naszych szkoleń jest również to, że staramy się tak prowadzić zajęcia, aby uczestnicy mogli swobodnie zadawać pytania, a wykładowcy z dużym doświadczeniem praktycznym sprostać tym wymogom.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać w biurze izby telefonicznie 22/828-03-41 lub e-mailowo biuro@rusztowania-izba.org.pl.

     01.jpg (14889 bytes)

02a.jpg (17633 bytes)

03.jpg (12386 bytes)

04.jpg (12853 bytes)

05.jpg (20379 bytes)


Archiwum

Tablica ogłoszeń