Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Nierzetelni kontrahenci

     Jednym z działań, jakie Izba, zgodnie z wolą swoich członków prowadzi, jest kontynuowanie istnienia tzw. banku informacji o nierzetelnych kontrahentach. Chcemy, w ramach naszej organizacji wzajemnie się informować - ostrzegać przed kontaktami z firmami lub osobami, które nadużyły zaufania któregoś z nas.

Usługa informowania o nierzetelnych kontrahentach jest wyłącznie usługą dla członków Izby

PROCEDURA LOGOWANIA

   Pragnąc procedurę takiego działania usprawnić wykorzystujemy do tego celu Internet według następujących zasad. Listę z naszej bazy, nierzetelnych kontrahentów, zgłoszonych przez firmy zrzeszone w Izbie mogą otrzymać tylko te firmy które: 

1. są członkiem Izby
2. budują bank informacji dostarczając do biura Izby informacje o swoich nierzetelnych kontrahentach
3. posiadaj adres e-mail podany PIGR w celu ich prawidłowej identyfikacji.

W celu przesłania informacji do bazy danych prosimy o kontakt e-mailowy z biurem Izby biuro@rusztowania-izba.org.pl

     Zainteresowana i upoważniona firma będzie, wchodząc na naszą stronę do działu NIERZETELNI KONTRAHENCI, wypełniała i wysyłyła specjalny formularz kontaktowy do administratora naszej strony w Internecie. Administrator po sprawdzeniu czy dane zgłoszenie spełnia wymogi /punkty 1,2,3/ prześle na ustalony e-mail (i tylko ten) zainteresowanemu, pełną listę znajdującą się aktualnie w banku informacji. Dane naszego banku informacji są aktualizowane sukcesywnie. Mamy nadzieję, że inicjatywa ta, będzie dobrze służyć zainteresowanym. Jeżeli w ten sposób choć jedna firma uchroni się przed kłopotami będziemy mogli uważać to za nasz sukces.

PROCEDURA UZYSKIWANIA INFORMACJI Z BAZY

     Jeśli chcesz otrzymać dane z naszej bazy - NIERZETELNI KONTRAHENCI - wypełnij poniższy formularz i naciśnij klawisz "Wyślij formularz". Wprowadzona przez Ciebie informacja trafi do nas, gdzie po sprawdzeniu czy masz odpowiednie uprawnienia do korzystania z naszej bazy, lista aktualnych danych zostanie przesłana do Ciebie.

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:

Archiwum

Tablica ogłoszeń